Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Προβλέπεται η πρόσκληση και ομιλητών που θα παρουσιάσουν ειδικά θέματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας