Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05/2019

23:59, διαδίκτυο (eclass): κατάθεση εργασιών
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)

ΤΡΙΤΗ 04/06/2019

09:00-10:00, γραφείο διδάσκοντος: κατάθεση εργασιών
Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές (Γιάννης Λώλος)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα 1
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
10:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
11:00-13:00, αιθ. Θ και Ι
Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα (Γιάννης A. Πίκουλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα 2
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα 3
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
14:00, θυρίδα διδάσκοντος: κατάθεση εργασιών
Η επανάσταση του 1821 (Άννα Ματθαίου)
15:00-17:00, αιθ. Θ και Ι
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-17:00, αμφ. Σαράτση
Ανθρωπολογία των αισθήσεων (Δάφνη Τραγάκη)
17:00-19:00, αιθ. Θ και Ι
Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2019

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Αντώνης Αντωνίου)

ΠΕΜΠΤΗ 06/06/2019

12:00-14:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Κουλτούρα της φωτογραφίας: Από το στούντιο στις σέλφις (Πηνελόπη Παπαηλία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2019

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη) (Μαρία Βασιλάκη)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Θέματα βυζαντινής τεχνολογίας (Μαρία Βασιλάκη)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Οικονομική Ανθρωπολογία (Πέτρος Πετρίδης)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/06/2019

13:00-15:00, εργ. Ιστορίας
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-17:00, αιθ. Ι
Άνθρωπος και Θάνατος. Η αρχαιολογία του θανάτου και η κοινωνική της διάσταση στην Αιγαιακή Προϊστορία (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
19:00-21:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)

ΤΡΙΤΗ 11/06/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά
Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός (Ελευθερία Δέλτσου)
12:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: κατάθεση εργασιών
Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου (Ιφιγένεια Λεβέντη)
13:00-15:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
17:00-19:00, αιθ. Θ και Ι
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2019

15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Τούρτας)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Έλενα Τζελέπη)
19:00-21:00, εργ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: προφορική εξέταση και κατάθεση τελικής εργασίας
Ανθρωπολογία και κόμικς (Πηνελόπη Παπαηλία)

ΠΕΜΠΤΗ 13/06/2019

13:00-15:00, αιθ. Βέμη, αιθ. Σκουβαρά
Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας (Έλενα Τζελέπη)
17:00-21:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/06/2019

12:00-14:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: προφορικές εξετάσεις
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά, αιθ. Μ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/06/2019

23:59, διαδίκτυο (email): κατάθεση εργασιών
Μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλία μετά την Άλωση (15ος - 18ος αι.) (Ιωάννης Τσιουρής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2019

15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου και Σαράτση
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (δεν έχει οριστεί)
17:00-19:00, αιθ. Θ και Ι
Ανθρωπολογία της υγείας (Σούλα Μαρινούδη)

ΠΕΜΠΤΗ 20/06/2019

11:00-13:00, αιθ. Θ και Ι
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Η ομηρική κοινωνία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/06/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ
Η δουλεία στην αρχαιότητα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας