Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

ΤΡΙΤΗ 07/01/2020

23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση τελικών εργασιών
Ανθρωπολογία της μετανάστευσης (Όλγα Λαφαζάνη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/01/2020

11:10, αιθ. Η2: Αρχαρίων
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
12:00, αιθ. Η2: Προχωρημένων
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
12:00, αιθ. Η2: Προχωρημένων
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
12:45, αιθ. Η2: Μεσαίου επιπέδου
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/01/2020

09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
13:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση (Ιωάννης Τσιουρής)

ΤΡΙΤΗ 14/01/2020

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
11:00-13:00, αιθ. Θ και Σ
Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/01/2020

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
13:00-15:00, αιθ. Θ και Ι
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
15:00-17:00, αιθ. Θ και Ι
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
17:00-19:00, αιθ. Θ και Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ 16/01/2020

13:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Ανθρωπολογία της μετανάστευσης (Όλγα Λαφαζάνη)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/01/2020

09:00-11:00, αμφ. Σαράτση
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
15:00-17:00, αιθ. Θ, αιθ. Βέμη
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I (Γεωργία Σερμαμόγλου-Σουλμαΐδη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/01/2020

09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)
15:00-17:00, αιθ. Θ και Σ
Ανθρωπολογία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)
23:59, διαδίκτυο (email): Παράδοση εργασιών
Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ 21/01/2020

09:00-11:00, αιθ. Θ και Σ
Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων (Ιωάννης Βαραλής, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
23:59, διαδίκτυο (email): Παράδοση εργασιών
Ζητήματα τεχνολογίας στην αρχαιότητα: Το νερό (Γιάννης Λώλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/01/2020

09:00-11:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία και κατανάλωση (Ελευθερία Δέλτσου)
11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
17:00-19:00, αμφ. Σαράτση
Θεωρίες φύλου (Έλενα Τζελέπη)
19:00-21:00, αμφ. Σαράτση
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Ανθρωπολογία και κατανάλωση (Ελευθερία Δέλτσου)

ΠΕΜΠΤΗ 23/01/2020

15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/01/2020

15:00-17:00, αμφ. Σαράτση
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020

11:00-13:00, αμφ. Σαράτση
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο. Υδάτινοι δρόμοι, δίκτυα, ναυτική τεχνολογία και πολιτιστικές προεκτάσεις (Αλέξανδρος Τούρτας)

ΤΡΙΤΗ 28/01/2020

09:00-11:00, αμφ. Σαράτση
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
11:00-13:00, αιθ. Σκουβαρά, αιθ. Μ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
15:00-17:00, αιθ. Βέμη
Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/01/2020

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-17:00, αιθ. Θ: Γραπτή εξέταση, αιθ. Σκουβαρά: Γραπτή εξέταση
Ο περιηγητικός-πολιτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/01/2020

08:30-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
08:30-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-13:00, αιθ. Γ20 Χωροταξίας: προφορικές εξετάσεις (με την κα Κάκαρη Ν.), αιθ. Ι: προφορικές εξετάσεις (με την κα Τσελά Β.)
Γαλλικά I (Ντιάνα Κάκαρη)
09:00-13:00, αιθ. Γ20 Χωροταξίας: προφορικές εξετάσεις (με την κα Κάκαρη Ν.), αιθ. Ι: προφορικές εξετάσεις (με την κα Τσελά Β.)
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
11:00-13:00, αιθ. Θ, αιθ. Σκουβαρά
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία του Ολοκαυτώματος (Νίκος Τζαφλέρης)
19:00-21:00, εργ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: Παρουσίαση εργασιών
Ο περιηγητικός-πολιτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Ο περιηγητικός-πολιτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)
23:59, διαδίκτυο (email): Παράδοση εργασιών
Σπουδές του ήχου και πολιτισμική κριτική (Δάφνη Τραγάκη)
23:59, διαδίκτυο (eclass): Παράδοση εργασιών
Ειδικά θέματα ενάλιας αρχαιολογίας (Αλέξανδρος Τούρτας)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας