Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)

ΤΡΙΤΗ 03/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ
Μινωικός πολιτισμός (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-17:00, γραφείο διδάσκοντος: Προφορικές εξετάσεις
Προφορική ιστορία (Αντώνης Αντωνίου)
17:00-19:00, αιθ. Θ και Ι
Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός (Ελευθερία Δέλτσου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Αντώνης Αντωνίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου (Ελευθερία Δέλτσου)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία της υγείας (Σούλα Μαρινούδη)
13:00-15:00, αιθ. Θ
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Κοινωνική Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελευθερία Δέλτσου)

ΠΕΜΠΤΗ 05/09/2019

15:00-17:00, αιθ. Θ και Ι
Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (15ος - 18ος) (δεν έχει οριστεί)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
17:00-19:00, αιθ. Ι
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
17:00-19:00, αιθ. Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
19:00-21:00, αιθ. Ι
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
19:00-21:00, αιθ. Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/09/2019

11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Αντώνης Αντωνίου)

ΤΡΙΤΗ 10/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/09/2019

11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Κουλτούρα της φωτογραφίας: Από το στούντιο στις σέλφις (Πηνελόπη Παπαηλία)

ΠΕΜΠΤΗ 12/09/2019

11:00-13:00, αιθ. Θ
Ετερότητα και η πολιτική της αναπαράστασης (Πηνελόπη Παπαηλία)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
17:00-19:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Η ομηρική κοινωνία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/09/2019

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη) (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-11:00, αιθ. Θ
Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Θέματα βυζαντινής τεχνολογίας (Μαρία Βασιλάκη)
13:00-15:00, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-1974 (Πολυμέρης Βόγλης)
15:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Βυζαντινή Γλυπτική (Ιωάννης Βαραλής)
17:00-19:00, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/09/2019

23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αιθ. Θ
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
11:00-13:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
13:00-15:00, αιθ. Θ
Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα (Γιάννης A. Πίκουλας)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)
17:00-19:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
18:00-19:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές (Γιάννης Λώλος)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ 17/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-13:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)
11:00-13:00, αιθ. Θ και Ι
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
15:00-17:00, αιθ. Ι
Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση (Ρίκα Μπενβενίστε)
17:00-19:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία των αισθήσεων (Δάφνη Τραγάκη)
19:00-21:00, αμφ. Κορδάτου
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/09/2019

13:00-15:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Τούρτας)
13:00-15:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία και παιχνίδι (Πέτρος Πετρίδης)

ΠΕΜΠΤΗ 19/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Οικονομική Ανθρωπολογία (Πέτρος Πετρίδης)
11:00-13:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
13:00-15:00, αιθ. Θ
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Έλενα Τζελέπη)
15:00-17:00, αιθ. Θ
Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας (Έλενα Τζελέπη)
19:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η επανάσταση του 1821 (Άννα Ματθαίου)
19:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Νησιωτικές κοινωνίες (17ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
19:00-21:00, αιθ. Θ και Ι
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09/2019

09:00-11:00, αιθ. Θ και Ι
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
11:00-13:00, αμφ. Σαράτση
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, αιθ. Η2
Γαλλικά I (Ντιάνα Κάκαρη)
13:00-15:00, αιθ. Η2
Γαλλικά II (δεν έχει οριστεί)
13:00-15:00, αιθ. Η2
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
13:00-15:00, αιθ. Η2
Γαλλικά IV (δεν έχει οριστεί)
17:00-19:00, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
19:00-21:00, αιθ. Θ
Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Έλενα Τζελέπη)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Οπτική ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας