Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
19:00-21:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τη διδάσκουσα
Ο κόσμος των εικόνων Ι (Μαρία Βασιλάκη)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τη διδάσκουσα
Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μαρία Βασιλάκη)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τη διδάσκουσα
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τη διδάσκουσα
Κινητικότητα. Μετανάστευση, Προσφυγιά: Ιστορικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις (Ιωάννα Λαλιώτου)
21:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Ανθρωπολογία του Τουρισμού (Ελευθερία Δέλτσου)

ΤΡΙΤΗ 05/09/2017

09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: παράδοση εργασιών και τελική εξέταση
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: παράδοση εργασιών και τελική εξέταση
Η/Υ III: τεχνικές ψηφιοποίησης (Θέμης Ντάλλας)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2017

09:00-11:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
11:00-13:00, αίθουσα Θ
Νεολιθικός Πολιτισμός. Αιγαίο και Ηπειρωτική Ελλάδα (Αρετή Πεντεδέκα)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΕΜΠΤΗ 07/09/2017

15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
19:00-21:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη) (Μαρία Βασιλάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017

09:00-11:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Μαρία Βασιλάκη)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Γαλλικά I (Ευτυχία Δαμάσκου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Γαλλικά II (Ευτυχία Δαμάσκου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Γαλλικά III (Ευτυχία Δαμάσκου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ
Γαλλικά IV (Ευτυχία Δαμάσκου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Δημοτικό τραγούδι και φύλο (Ευάγγελος Αυδίκος)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ο νεώτερος και σύγχρονος κόσμος (19ος-20ός αι.) (Ιωάννα Λαλιώτου)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός (Ελευθερία Δέλτσου)
21:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Ιστορία της οικογένειας (Άννα Ματθαίου)
21:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η επανάσταση του '21 (Άννα Ματθαίου)
21:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η διατροφή στην Ευρώπη (12ος-21ος αι.) (Άννα Ματθαίου)

ΤΡΙΤΗ 12/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Οικονομική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα α΄
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
13:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα β΄
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2017

11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, εργαστήριο Ιστορίας
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Νεότερη Ελληνική ιστορία: 1880-1930 (Κωνσταντίνος Γκοτσίνας)

ΠΕΜΠΤΗ 14/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Πηνελόπη Παπαηλία)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙI (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
13:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Ο αττικός μελανόμορφος ρυθμός (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Η αθηναϊκή δημοκρατία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας II: Ελληνιστική εποχή και ύστερη αρχαιότητα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
11:00-13:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Καλλίοπη Μαυρομμάτη)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
21:00, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)
21:00, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ιστορία: Οι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας (Κωνσταντία Μουστάνη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
11:00-13:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Οπτική ανθρωπολογία (Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I (Βασίλειος Παππάς)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙΙ: Ελληνιστική - ρωμαϊκή περίοδος (Γιάννης Λώλος)
19:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η αρχαία ελληνική οικία (Γιάννης Λώλος)
19:00-21:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
19:00-21:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εφαρμογές GIS στην αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)

ΤΡΙΤΗ 19/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
11:00-13:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών και προφορική εξέταση
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία στην Αθήνα στον 5ο αι. π.Χ. (Ιφιγένεια Λεβέντη)
11:00-13:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών και προφορική εξέταση
Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου (Ιφιγένεια Λεβέντη)
13:00-17:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Λαϊκός Πολιτισμός και Προφορική Ιστορία (Ευάγγελος Αυδίκος)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)
19:00-21:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων (Ιωάννης Βαραλής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2017

09:00-14:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα (Ευάγγελος Αυδίκος)
14:00-16:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ανθρωπολογία και παιχνίδι (Πέτρος Πετρίδης)
15:00-17:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού (Ευάγγελος Αυδίκος)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Νίκος Τζαφλέρης)

ΠΕΜΠΤΗ 21/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Οι απαρχές της νεοελληνικής φιλολογίας (Άννα Ματθαίου, Βασίλης Κλείτσας)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα (Βασιλική Γιακουμάκη)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
15:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Σαράτση
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
19:00-21:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου, αμφιθέατρο Σαράτση
Ανθρωπολογία της τροφής (Βασιλική Γιακουμάκη)
12:00-13:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλαδα (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Μινωικός πολιτισμός (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ (Βασιλική Γιακουμάκη)
21:00, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ανθρωπολογία, τέχνη και πολιτική (Δάφνη Τραγάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας