Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

ΤΡΙΤΗ 18/01/2022

22:00, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
22:00, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/01/2022

09:00-11:00, αιθ. Θ
Γερμανικά I (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
12:00-14:00, αιθ. Α
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
12:00-14:00, αιθ. Δ
Γερμανικά III (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/01/2022

09:00-11:00, αιθ. Θ και Δ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας †)
12:00-14:00, αιθ. Δ, αιθ. Θ, αιθ. ΣΑΚΕ
Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα (Γιάννης A. Πίκουλας †)
12:00-14:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: τμήμα α΄
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
15:00-17:00, αιθ. ΣΑΚΕ, αιθ. Βέμη, αιθ. Σκουβαρά
Φύλο, σώμα και πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: τμήμα β΄
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
18:00-20:00, αιθ. Θ και Δ
Η αρχαιολογία του οίκου και της κοινότητας στη Νεολιθική εποχή (Στυλιανή Σουβατζή)
18:00-20:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: τμήμα γ΄
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΤΡΙΤΗ 01/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία  (Στυλιανή Σουβατζή)
12:00-14:00, αιθ. Θ και Δ
Μινωικός πολιτισμός (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-14:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
14:00-20:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-17:00, αιθ. Α, αιθ. Δ, αιθ. Μ
Ιστορία της Τέχνης του 20ου αι. (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
10:00-16:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΠΕΜΠΤΗ 03/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Σαράτση, αιθ. Γ
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-14:00, αμφ. Σαράτση, αιθ. Δ
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00, διαδίκτυο (eclass): ανάρτηση θεμάτων
Πολιτική ανθρωπολογία (Μιμήνα Πατεράκη)
23:59, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ναζισμός: Θεωρία και πράξη (Πολυμέρης Βόγλης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/02/2022

09:00, διαδίκτυο (eclass): ανάρτηση εργασιών
Ανθρωπολογία και Περιβάλλον (Μιμήνα Πατεράκη)
09:00-11:00, αιθ. Γ, αμφ. Σαράτση
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-14:00, αιθ. Θ, αιθ. Γ, αμφ. Σαράτση
Ιστορία του Ολοκαυτώματος (δεν έχει οριστεί)
12:00-15:00, Κτήριο Ματσάγγου, Ι1: προφορικές εξετάσεις
Γαλλικά I (Ντιάνα Κάκαρη)

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/02/2022

15:00, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Πολιτική ανθρωπολογία (Μιμήνα Πατεράκη)

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/02/2022

09:00, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ανθρωπολογία και Περιβάλλον (Μιμήνα Πατεράκη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Εισαγωγή στην εικονογραφία του μύθου (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου, αιθ. Μ
Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)

ΤΡΙΤΗ 08/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου
Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
23:59, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ανθρωπολογία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/02/2022

12:00-14:00, αιθ. Θ, Α, Δ
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Νικόλαος Τσικρίκης)

ΠΕΜΠΤΗ 10/02/2022

09:00-11:00, αμφ. Κορδάτου και Σαράτση
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
10:00-14:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Αρχιτεκτονική και τέχνη στην πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-14:00, διαδίκτυο (eclass): take home exam
Ψηφιακός πολιτισμός (Πηνελόπη Παπαηλία)
16:00-21:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορικές εξετάσεις
Αρχιτεκτονική και τέχνη στην πρωτοβυζαντινή και μεσοβυζαντινή περίοδο (Ιωάννης Βαραλής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/02/2022

12:00-14:00, αιθ. ΣΑΚΕ, αιθ. Σκουβαρά, αιθ. Βέμη
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-17:00, αμφ. Σαράτση, αιθ. Δ
Πολιτική και κοινωνική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης (1945-1990) (Μάνος Αυγερίδης)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/02/2022

12:00-14:00, αιθ. Θ, αιθ. Γ, αμφ. Σαράτση
Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-17:00, αιθ. Θ και Δ
Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία (Αλεξάνδρα Σιώτου)

ΤΡΙΤΗ 15/02/2022

09:00-11:00, αιθ. Γ, αιθ. Δ
Οικονομία του Βυζαντίου (Έφη Ράγια)
18:00-20:00, αμφ. Σαράτση
Κρητικές Εικόνες II (Ιωάννης Τσιουρής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/02/2022

12:00-14:00, αιθ. Θ και Δ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ι: Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία (Γιάννα Στεργίου)
15:00-17:00, αιθ. Θ, Α, Δ
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Φιόνα Αντωνελάκη)

ΠΕΜΠΤΗ 17/02/2022

09:00-11:00, αιθ. Θ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ: Αρισταίνετος: Έρωτικαί Έπιστολαί (Γιάννα Στεργίου)
12:00-14:00, αιθ. Θ, αιθ. Γ
Η γενιά του '30 (Φιόνα Αντωνελάκη)
18:00-20:00, αμφ. Κορδάτου και Σαράτση
Θεωρίες φύλου (Έλενα Τζελέπη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/02/2022

12:00-14:00, αμφ. Κορδάτου και Σαράτση
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940) (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-14:00, αιθ. Θ και Δ
Πολιτική του Σώματος (Έλενα Τζελέπη)
15:00-17:00, αμφ. Κορδάτου
Η βυζαντινή κοινωνία και οι θεσμοί της (Έφη Ράγια)
23:59, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Οπτική ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
23:59, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Αποικιοκρατία και πολιτισμική κριτική (Πηνελόπη Παπαηλία)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας