Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα εξεταστικής

Εξεταστική Ιουνίου 2017.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05/06/2017

09:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μαρία Βασιλάκη)
09:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
09:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00, αίθουσα δεν έχει οριστεί: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με τον διδάσκοντα
Ανθρωπολογία του Τουρισμού (Ελευθερία Δέλτσου)

ΤΡΙΤΗ 06/06/2017

09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 1η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων (Ιωάννης Βαραλής)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 2η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
13:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 3η ομάδα
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
19:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η αρχαία ελληνική οικία (Γιάννης Λώλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)

ΠΕΜΠΤΗ 08/06/2017

15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου: από Αδάμου ως Μητρά
Η αθηναϊκή δημοκρατία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου: από Μητρούσια ως Ψυχομάνη
Η αθηναϊκή δημοκρατία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/06/2017

11:00-13:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Μαρία Βασιλάκη)
13:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η επανάσταση του '21 (Άννα Ματθαίου)
13:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Η διατροφή στην Ευρώπη (12ος-21ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Δημοτικό τραγούδι και φύλο (Ευάγγελος Αυδίκος)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/06/2017

11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Σ
Η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Νίκος Τζαφλέρης)
13:00-15:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-17:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία στην Αθήνα στον 5ο αι. π.Χ. (Ιφιγένεια Λεβέντη)
17:00-19:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)

ΤΡΙΤΗ 13/06/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
10:00-12:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλαδα (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
11:00-13:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Οικονομική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-17:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-17:00, αίθουσα Ι
Γαλλικά II (Ευτυχία Δαμάσκου)
17:00-19:00, αίθουσα Θ
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
17:00-19:00, αίθουσα Ι
Γαλλικά IV (Ντιάνα Κάκαρη)

ΠΕΜΠΤΗ 15/06/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Πηνελόπη Παπαηλία)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00, θυρίδα διδάσκοντος: παράδοση εργασιών
Ο αττικός μελανόμορφος ρυθμός (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-17:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/06/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
15:00-17:00, εργαστήριο Ιστορίας
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
23:59, διαδίκτυο (email): παράδοση εργασιών
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/06/2017

09:00, διαδίκτυο (eclass): παράδοση εργασιών
Ψηφιακή αφήγηση (Πηνελόπη Παπαηλία, Θέμης Ντάλλας)
13:00-15:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Καλλίοπη Μαυρομμάτη)
15:00-17:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Οπτική ανθρωπολογία (Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)

ΤΡΙΤΗ 20/06/2017

09:00-11:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
11:00-12:00, γραφείο διδάσκοντος: παράδοση εργασιών σε συννενόηση με την διδάσκουσα
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
13:00-20:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Λαϊκός Πολιτισμός και Προφορική Ιστορία (Ευάγγελος Αυδίκος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/2017

09:00-14:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα (Ευάγγελος Αυδίκος)
13:00-15:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Νεότερη Ελληνική ιστορία: 1880-1930 (Κωνσταντίνος Γκοτσίνας)
15:30-19:00, γραφείο διδάσκοντος: προφορική εξέταση
Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα (Ευάγγελος Αυδίκος)
18:00-20:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)

ΠΕΜΠΤΗ 22/06/2017

09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα α΄
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: ομάδα β΄
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
17:00-19:00, αίθουσα Θ, αίθουσα Ι
Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/06/2017

09:00-11:00, αμφιθέατρο Κορδάτου
Ανθρωπολογία της τροφής (Βασιλική Γιακουμάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας