Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορικό

1993

Ιδρύεται το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 1998.

2002

Μετονομάσθηκε σε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ν. 3027/28.6.2002). Το Τμήμα είναι αυτόνομο από τις 23/4/2002.

Το ΙΑΚΑ εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στο Βόλο. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 100 φοιτητές.

 

Μιλώ για το πανεπιστήμιό μου
Τηλεοπτική εκπομπή (Θεσσαλία TV), Απρίλιος 2014
Συνέδριο 10 Χρόνια ΙΑΚΑ
Συνέδριο 20 Χρόνια ΙΑΚΑ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας