Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άλλοι διδάσκοντες

Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ

Ρέα Ματσάγγου
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Θρησκευτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητας

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Χριστίνα Μητσοπούλου
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία (κεραμική, εικονογραφία, αρχαιολογία της λατρείας, μικροτεχνία), Ιστορία της Αρχαιολογίας, Πλαστές Αρχαιότητες, Πολιτιστικός Τουρισμός/Ξεναγική

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Θέμης Ντάλλας
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτισμική αστρονομία, Διαδικτυακές εφαρμογές

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννης Τσιουρής
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας