Ανακοινώσεις

• 10/08/2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στο ΙΑΚΑ προβλέπεται θέση για το αντικείμενο "Οικονομική ανθρωπολογία".

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

• 09/08/2020

Αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής

Σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση του μαθήματος της κας Διαλέτη «Φύλο, σώμα & πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι)» μεταφέρεται από την Τετάρτη 16/09/2020 & ώρα 08:00-12:00 στο Σάββατο 12/09/2020 & ώρα 09:00-13:00.

Επίσης, διορθώνεται η ώρα έναρξης της εξέτασης από 13:45 στο ορθό 14:15 στα μαθήματα:

  • Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία, Δευτέρα 07/09/20
  • Αγγλικά ΙΙ, Δευτέρα 28/09/20.

• 06/08/2020

Εξεταστική Σεπτεμβρίου και Εμβόλιμη

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ'αρ. 237/03-08-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διαρκέσει από Δευτέρα 24/08/2020 έως την Τετάρτη 30/09/2020. Δείτε:

  1. το συνολικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου
  2. το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων με τις τεχνικές Α1 & Α2 του eclass

Η εμβόλιμη εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020. Όσοι/σες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή (5ο έτος και άνω) καλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο/στη διδάσκοντα/ουσα έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

• 03/08/2020

Θέσεις ΠΔ 407/80

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις. Για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, στο ΙΑΚΑ προβλέπονται δύο θέσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Ιστορία του Ολοκαυτώματος
2. Οστεοαρχαιολογία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 3-8-2020 έως και 20-8-2020, με e-mail στην γραμματεία του ΙΑΚΑ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται εδώ.

• 03/08/2020

Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις. Για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, στο ΙΑΚΑ προβλέπονται δύο θέσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
1.Κλασική Φιλολογία
2.Νεοελληνική Φιλολογία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 3-8-2020 έως και 20-8-2020, με e-mail στην γραμματεία του ΙΑΚΑ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται εδώ. Το κείμενο της αίτησης βρίσκεται εδώ.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας