Εκδηλώσεις

• 17/03/2021 18:30, διαδίκτυο (MS-teams)

Διάλεξη του Ιωσήφ Κωνσταντίνου με θέμα "Ψηφιακή τεχνολογία και σχέσεις από απόσταση. Οι Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα."


Ανακοινώσεις

• 03/03/2021

Δήλωση μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κ αλούνται με δική τους ευθύνη να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο Εαρινό εξάμηνο, από Δευτέρα 8/3/2021 (ώρα έναρξηε 09:00) έως και Δευτέρα 15/3/2021 (ώρα λήξης 23:59).

Οι 1ετείς φοιτητές/τριες θα δηλώσουν: το φροντιστηριακό μάθημα «Αναζήτηση των πηγών», το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ», το 2ο επίπεδο της ξένης γλώσσας & 3 καταστατικά της επιλογής τους (ΟΧΙ μαθήματα από άλλα τμήματα ως ελεύθερης επιλογής).

Οι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση του Τμ.ΙΑΚΑ, καλούνται να μην συμπεριλάβουν το μάθημα στη δήλωσή τους ως ελεύθερης επιλογής ούτε να αφήσουν κενή θέση, διότι με βάση τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας είναι αμφίβολο αν πραγματοποιηθεί. Σε θετική περίπτωση η Γραμματεία θα καταχωρήσει το μάθημα για όσους/ες συμμετάσχουν τελικά σε αυτή.

Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει αποκλειστικά με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς προπτυχιακών σπουδών όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος (το ίδιο ισχύει και για  τον κατάλογο των  μαθημάτων από άλλα Τμήματα).

• 24/02/2021

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μαθημάτων από άλλα τμήματα που προσφέρονται στους φοιτητές του ΙΑΚΑ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα των μαθημάτων αυτών από τους κόμβους των άλλων τμημάτων και εφ' όσον ενδιαφέρονται να συνδεθούν στις αντίστοιχες σελίδες του eclass.

• 24/02/2021

Έναρξη μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι κατά την 2η βδομάδα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (01/03-05/03/2021) θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις για τα παρακάτω μαθήματα:

  • Επισκόπηση αρχαίας Ιστορίας Ι: αρχαϊκή και κλασική εποχή, με διδάσκουσα την κα Μακρή
  • Γεωαρχαιολογία με διδάσκουσα την κα Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη

Τα μαθήματα Μνημειακή Τοπογραφία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας στη βυζαντινή περίοδο (Αχρίδα - Καστοριά) και Παλαιολόγειες Εικόνες του κ. Τσιουρή θα ξεκινήσουν στις 16 και 19 Μαρτίου αντίστοιχα.

Το μάθημα Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία με διδάσκοντα τον κο Κυριακόπουλο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Μαρτίου.

Παρακαλείστε να συνδεθείτε στις σελίδες των μαθημάτων στο eclass για να έχετε πρόσβαση στις ανακοινώσεις τους. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

• 18/02/2021

Φροντιστήρια τριτοετών και επί πτυχίω φοιτητών

Το φροντιστηριακό μάθημα «Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών» των τριτοετών φοιτητών, θα ξαναδιδαχτεί εκτάκτως και στο εαρινό εξάμηνο για τους τριτοετείς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων (καθώς και για τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές που το χρωστούν) οι οποίοι δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Το φροντιστηριακό μάθημα «Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων» θα προσφερθεί στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2021 για τελευταία φορά, και αποκλειστικά για τους επί πτυχίω φοιτητές, όλων των κατευθύνσεων, που το χρωστούν ή το χρειάζονται για να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις του πτυχίου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική.

• 18/02/2021

Επιστολή προς τους εργαζόμενους του ΕΑΜ

Απάντηση στην από 27/01/2021 επιστολή των εργαζομένων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σχετικά με τη μετατροπή των κρατικών μουσείων σε ΝΠΔΔ.

• 12/02/2021

Εγγραφές στην "Πρόσβαση"

Οι εγγραφές των φοιτητών και των φοιτητριών που επιθυμούν υποστήριξη κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων και κατά τις εξετάσεις για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021. Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

• 11/12/2020

Επιστολή διαμαρτυρίας

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας της ΓΣ του ΙΑΚΑ για την αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα ψηφιακής βιβλιοθήκης jstor.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας