Υποστηρίξεις

• 11/06/2020 11:00, αιθ. Τηλεδιασκέψεων Σχολής

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Κωνσταντίνος Γιαννακός: Η ανασυγκρότηση του Ελληνικού Στρατού μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ρόλος της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής, 1944-1948


Ανακοινώσεις

• 05/06/2020

Θέση υποψήφιου διδάκτορα ιστορίας

Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα ιστορίας με υποτροφία και καταληκτική ημερομηνία 22 Ιουνίου 2020. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής θα είναι «Κατοχή και Αντίσταση στην Άνω Μεσσηνία».

• 04/06/2020

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ανακοινώνεται  από τη Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ (συνεδρίαση 11η/3-6-2020) ότι λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας, δεν μπορεί να διεξαχθεί η Πρακτική Άσκηση που απαιτείται για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων και αντιστοιχεί σε 9 ects. Για το λόγο αυτό, στους αποφοίτους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) δεν θα χορηγηθεί βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

• 04/06/2020

Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ (συνεδρίαση 11η/3-6-2020) ότι

  1. Λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας και λόγω της αναστολής ή και της επικινδυνότητας υπό την οποία τελούν οι φορείς που απασχολούν φοιτητές του ΙΑΚΑ, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση όλοι όσοι δήλωσαν το μάθημα και βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω και τους απομένει να επιτύχουν σε λιγότερα από δέκα (10) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.
  2. Η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει εκτός ΕΣΠΑ (χωρίς χρηματική αποζημίωση και χωρίς ασφάλιση), με επόπτες τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ή άλλα μέλη ΔΕΠ που θα ορίσουν τα δύο Εργαστήρια, Αρχαιολογίας και Ιστορίας, με εργασία εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και χωρίς αμοιβή. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα βεβαιώσει την επιτυχή ή μη  εργασία από απόσταση των εν λόγω φοιτητών, θα αναγνωριστεί το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης και θα πιστωθούν οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (5 ects) στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
  3. Η ονομαστική κατάσταση των φοιτητών/τριών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ως εκτίθεται παραπάνω, δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Α/Α ΑΑ.Γ.Μ. * ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 1116006 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 7
2 1116086 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 7
3 1116060 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 6
4 1116008 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 9
5 1116093 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 7
6 1116016 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 8
7 1115083 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 8
8 1116013 8 ΙΣΤΟΡΙΑ 9
9 1116069 8 ΙΣΤΟΡΙΑ 5

*Στη θέση ονοματεπωνύμου αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

• 04/06/2020

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Οι Αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

• 29/05/2020

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Τέταρτη έκδοση:
Αλλαγές στο τρόπο εξέτασης.

Ανακοινώνεται ότι στο διάστημα από 22 Ιουνίου 2020 έως και 7 Αυγούστου 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Εμβόλιμη εξεταστική δεν θα γίνει.

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος γνωστοποιείται ή έχει γνωστοποιηθεί ήδη από τον διδάσκοντα.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να εγγραφούν στο eclass, στη λίστα συμμετεχόντων κάθε μαθήματος που δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν στην έναρξη του εξαμήνου. Δεν θα γίνουν δεκτές εγγραφές στο eclass σε μαθήματα που δεν δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική γραμματεία κατά την έναρξη του εξαμήνου. Απαραίτητη η άμεση εγγραφή στο eclass, στη λίστα συμμετεχόντων, ειδικά για τα μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά.

• 13/04/2020

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα. Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ' οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

• 10/04/2020

Κατατακτήριες εξετάσεις

Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

• 13/03/2020

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΙΑΚΑ

Έχοντας υπόψη τις οδηγίες των επίσημων φορέων και έχοντας ως στόχο την πρόληψη  και την μείωση της διασποράς και εξάπλωσης του νέου κορωναϊού Covid-19, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι νεωτέρας οι συναλλαγές με τη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνονται μόνο τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

• 11/03/2020

Αναστολή εκπαιδευτικού έργου

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με το ελάχιστο προσωπικό και μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας