Εκδηλώσεις

• 29/06/2022 – 09/07/2022

4o Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities

• 01/07/2022 – 02/07/2022, αμφ. Κορδάτου

Διημερίδα προς τιμή της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν

• 27/08/2022 – 29/08/2022

Διεθνές θερινό εργαστήριο "1922: Translations and Mobilities in sound"


Υποστηρίξεις

• 01/07/2022 13:00, αιθ. Πολυμέσων

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Πηνελόπη Καρδάση: "Αποτρέποντας την αποβίβαση προσφύγων στο λιμάνι": Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φύλο, Πολιτειότητα

• 01/07/2022 14:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Θεώνη Βροχίδου: Οι φυλακές ως μη-τόποι: Όψεις της ζωής και της διεκδικητικής υποκειμενικότητας στον οριακό χώρο και χρόνο

• 01/07/2022 15:00, αιθ. Πολυμέσων

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Ευανθία Γαλανού: Έμφυλες Διαστάσεις του Εθνικισμού: Κριτικές Αναγνώσεις των επετειακών τραγουδιών στο ελληνικό σχολείο

• 01/07/2022 16:00, αιθ. Πολυμέσων

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας

Άννα Πιάτου: Επιτελέσεις του πολιτικού θρήνου, του τραύματος και της μνήμης από την οπτική γωνία των μνημείων της εμφυλιακής Ελλάδας

• 15/07/2022 13:00, αιθ. Πολυμέσων

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Ευαγγελία Στρουμπάκη: Οι επιπτώσεις του Α' παγκοσμίου πολέμου και η αναπαράσταση τους: Η περίπτωση της τηλεοπτικής σειράς Peaky Blinders


Ανακοινώσεις

• 16/06/2022

Απόφαση ΓΣ ΙΑΚΑ σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 1. Το Προσχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαπνέεται από τη βούληση ρύθμισης όλων σχεδόν των ζητημάτων διοίκησης και λειτουργίας των ακαδημαϊκών Τμημάτων, των Σχολών και των ΑΕΙ, καταργώντας ουσιαστικά το Αυτοδιοίκητο των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 2. Προτείνει ένα μοντέλο διοίκησης υπερσυγκεντρωτικό, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό. Η δημιουργία ενός Συμβουλίου διοίκησης με έξι μόνο αιρετά εσωτερικά μέλη και πέντε εξωτερικά, που εκλέγει τον πρύτανη, διορίζει τους κοσμήτορες και αποφασίζει για καίρια ζητήματα ακαδημαϊκής και διοικητικής φύσης, χωρίς να λογοδοτεί στη Σύγκλητο και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Εισάγει το θεσμό του εκτελεστικού διευθυντή, χωρίς καμία λογοδοσία σε κανένα όργανο και ουσιαστικά ελαχιστοποιεί την εξουσία των αντιπρυτάνεων και της Συγκλήτου. Η τελευταία καλείται να έχει έναν διακοσμητικό ή συμβουλευτικό, κατά βάση ρόλο.
 3. Εισάγει μια σειρά αμφιλεγόμενων επιπέδων σπουδών έκτου κύκλου (μονοετή, τριετή, τετραετή, εξαετή), που οδηγούν στον κατακερματισμό των πτυχίων και εν τέλει οδηγούν νομοτελειακά στην απορρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΑΕΙ. Παράλληλα, αξιοί από τα ακαδημαϊκά τμήματα να διοργανώνουν όλους αυτούς τους κύκλους σπουδών, χωρίς αύξηση πόρων και διδακτικού προσωπικού.
 4. Υιοθετεί μια προσέγγιση των πανεπιστημιακών μονάδων ως επιχειρήσεων, με κύριο μέλημά τους την αναζήτηση πόρων από την αγορά και από άλλους εξωγενείς φορείς, η οποία δεν υπηρετεί τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό ρόλο του Ελληνικού Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται για την απασχόληση των μελών ΔΕΠ, του λοιπού επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ, αλλά και των συμβασιούχων διδασκόντων, δυσχεραίνουν την έρευνα και οδηγούν στην πλήρη εμπορευματοποίηση των σπουδών, και ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών σπουδών, όπου διαφαίνεται η πρόθεση του Υπουργείου να λειτουργούν πλέον αποκλειστικά και μόνο με δίδακτρα.
 5. Δημιουργεί επισφάλεια για μια μεγάλη κατηγορία μελών ΔΕΠ, με την κατάργηση της μονιμότητας των επικούρων καθηγητών και δυσχεραίνει την εξέλιξη των αναπληρωτών καθηγητών. Εν πολλοίς, οι διατάξεις του νομοσχεδίου οδηγούν στην παντοδυναμία των καθηγητών της ανώτερης βαθμίδας ως προς τα ακαδημαϊκά και διοικητικά ζητήματα, βάλλοντας το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων. Οι διατάξεις αυτές δημιουργούν ένα αφιλόξενο τοπίο τόσο για τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν ήδη στο Πανεπιστήμιο, όσο κυρίως για τους νέους επιστήμονες που επιθυμούν να εργαστούν και να προσφέρουν σε αυτό.
 6. Εισάγει μια σειρά από πειθαρχικές διαδικασίες που στρέφονται ευθέως ενάντια στις ακαδημαϊκές ελευθερίες των φοιτητών και των διδασκόντων.
 7. Δημιουργεί μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, που δυσχεραίνουν άσκοπα την λειτουργία των Τμημάτων και των λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ φρονεί ότι οι ριζικές αλλαγές που προτείνονται θα έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνητικές επιπτώσεις για την πορεία του Ελληνικού Πανεπιστημίου, ενώ οι θετικές ρυθμίσεις είναι πολύ λίγες και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη ενσωματωθεί στους κανονισμούς λειτουργίας των περισσοτέρων ΑΕΙ. Για τους παραπάνω λόγους, καλεί το ΥΠΑΙΠΘ να αποσύρει το συγκεκριμένο προσχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

• 19/05/2022

1922: Translations and Mobilities in sound

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το θερινό εργαστήρι που διοργανώνει το ΠΜΣ "Σπουδές στην κινητικότητα" με θέμα "1922: Ηχητικές μεταφράσεις και κινητικότητες", το οποίο θα διεξαχθεί στο Πήλιο 27-29 Αυγούστου 2022.

• 10/05/2022

Προκήρυξη ΠΜΣ 2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός»

 • Διάρκεια σπουδών: 1½ έτος
 • Έναρξη: Οκτώβριος 2022
 • Θέσεις: 20
 • Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (με ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου): από 19/8 - 11/9
 • Προφορικές συνεντεύξεις (διαδικτυακά): 16-18/9

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας