Εκδηλώσεις

• 20/11/2019 18:30, αιθ. Πολυμέσων

Διάλεξη του Μehmet Ragıp Zik με θέμα "A visual analysis of dissent through common man/woman images in Gezi and Anti-Coup protests"

• 22/11/2019 – 23/11/2019, Μουσείο της Πόλης του Βόλου

Εικόνα / Δημόσιος Χώρος / Πολιτική

• 27/11/2019 18:30, αιθ. Πολυμέσων

Διάλεξη του Δημήτρη Αθανασούλη με θέμα "Οι μεταμορφώσεις ενός μνημείου: η Επισκοπή Σικίνου"


Ανακοινώσεις

• 10/11/2019

Υποτροφίες ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y) προκηρύσσει 3.771 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. Οι υποτροφίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 4/12/2019 έως και την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 15.00.

• 07/11/2019

Επείγουσα ανακοίνωση για πρωτοετείς

Κατά την επεξεργασία των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 παρατηρήθηκαν οι εξής ενδεικτικά περιπτώσεις:

  • δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση στην φόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας, διότι πιθανότητα ταυτίστηκε εσφαλμένα με τη φόρμα του e-class
  • υποβλήθηκε ελλιπής δήλωση κυρίως ως προς το μάθημα/επίπεδο της ξένης γλώσσας (δεν δηλώθηκε η ομάδα ή δηλώθηκε η ομάδα, αλλά όχι το μάθημα Ι)
  • δεν υποβλήθηκε ορθή δήλωση λόγω επιλογής μαθημάτων από άλλα τμήματα, που δεν προβλέπεται για τις/τους φοιτούσες/ντες στο πρώτο έτος σπουδών

Όσες/οι φοιτήτριες/τές διαπιστώνουν ότι για τους παραπάνω ή άλλους λόγους δεν υπέβαλαν ορθή δήλωση μαθημάτων να προσέλθουν αυτοπροσώπως και με δική τους ευθύνη στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 & ώρες 10:00-13:00 (αρμ. υπάλλ. Βατζήκα Βασιλική, τηλ.2421074794).

Η μη προσέλευση εντός της παραπάνω προθεσμίας θα σημαίνει ότι δεν θα είναι εφικτές τόσο η επιλογή των αντίστοιχων συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας «Εύδοξος» όσο και η συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο.

Εκπρόθεσμα αιτήματα για προσθήκες ή διορθώσεις της δήλωσης μαθημάτων θα γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο μετά από υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων προς τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι οδηγίες υποβολής δήλωσης και όλα συνολικά τα μαθήματα που διδάσκονται στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα σπουδών 2019-2020 περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος.

• 04/11/2019

Κατατακτήριες εξετάσεις

Ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΙΑΚΑ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 2-4 Δεκεμβρίου 2019.

Ειδική εξέταση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Δευτέρα, 2-12-2019, 15.00-18.00 Δ
Ειδική εξέταση στην Ιστορία Τρίτη, 3-12-2019, 18.00-21.00 Βέμη
Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία Τετάρτη, 4-12-2019, 18.00-21.00 Θ

• 22/10/2019

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

H διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας