Εκδηλώσεις

• 22/05/2024 19:00, αιθ. Πολυμέσων

Διάλεξη του Γεώργιου Σουβλή με θέμα "Η μαρξιστική ιστοριογραφία του Perry Anderson: Από τον Δυτικό Μαρξισμό στο Τέλος της Ιστορίας"

• 29/05/2024 18:00, αμφ. Σαράτση

Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Αρχαιολογίας

• 01/06/2024 10:00, αιθ. Πολυμέσων

3η Συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων ιστορίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας


Υποστηρίξεις

• 30/05/2024 15:15, αιθ. Τηλεδιασκέψεων Σχολής

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Κωνσταντίνος Κετάνης: Αγροικίες και αγροτική οικονομία στη Μακεδονία κατά τη Ρωμαϊκή και Ύστερο-ρωμαϊκή περίοδο (2ος αι. π.Χ. – 6ος αι. μ.Χ.)


Ανακοινώσεις

• 21/03/2024

Συγγράμματα (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. H διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

• 22/01/2024

Ψήφισμα σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρακολουθεί με ανησυχία την προωθούμενη νομοθέτηση που θα επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και εκφράζει ομόφωνα την απόλυτη αντίθεσή της σε αυτήν. Εκτιμά ότι η νομοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων

  • καταστρατηγεί το άρθρο 16 του Συντάγματος
  • θα επιφέρει άμεσα ακόμη μεγαλύτερη περικοπή πόρων από τα δημόσια Πανεπιστήμια με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμισή τους
  • θα αυξήσει τον αριθμό των νέων που αποκλείονται από το δημόσιο αγαθό της ανώτατης εκπαίδευσης δημιουργώντας άνισες και ανόμοιες συνθήκες και προϋποθέσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι καθηγήτριες και καθηγητές του Τμήματος ΙΑΚΑ που, με το ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ερευνητικό και διδακτικό έργο μας, υπερασπιζόμαστε καθημερινά το δημόσιο Πανεπιστήμιο, καλούμε το Υπουργείο αφενός να αποσύρει την πρόταση νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφετέρου να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που οδηγούν στην υποβάθμιση και την απαξίωση των δημόσιων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας