Υποστηρίξεις

• 30/09/2016 11:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Μαρία Ζωητάκη: Οι διεκδικήσεις στο χώρο της παιδείας την περίοδο 1957-1963 και η πανεκπαιδευτική απεργία των 20 ημερών

• 30/09/2016 12:30, αίθουσα Μεταπτυχιακών

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Αθανασία Μάτσου: Η αρχιτεκτονική και τα γλυπτά του καθολικού της μονής του Αγίου Λαυρεντίου στο Πήλιο

• 30/09/2016 12:30, εργαστήριο Ιστορίας

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας

Βαρβάρα Μανταίου: Οι πολιτικοί κρατούμενοι την περίοδο της απριλιανής δικτατορίας, 1967-1974


Ανακοινώσεις

• 26/09/2016

Σεμινάρια χειμερινού εξαμήνου

Επείγουσα ανακοίνωση για τα Σεμινάρια Ιστορίας.

• 23/09/2016

Ταυτοποίηση πρωτοετών φοιτητών ΙΑΚΑ

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους και να λάβουν τα συνθηματικά του λογαριασμού τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) από τη Δευτέρα 26/9 έως και την Παρασκευή 30/9 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • ευκρινές αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Ταυτόχρονα με την ταυτοποίηση οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα ένα γραπτό ηλεκτρονικό μύνημα (sms) με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό Χρήστη, δηλαδή ένα όνομα χρήστη (username) και έναν προσωρινό κωδικό ανάκτησης, καθώς και τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σελίδας http://www.uth.gr/students/welcome στην οποία θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε αυτόν τον λογαριασμό αλλά και άλλες χρήσιμες οδηγίες.

Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης που ο φοιτητής δεν μπορεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στη Γραμματεία για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, θα πρέπει να αποστείλει στη Γραμματεία με φαξ (2421074781) τα παραπάνω 1 και 2 δικαιολογητικά καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του στην οποία θα ζητά την αποστολή του λογαριασμού χρήστη του.

Με αυτόν τον λογαριασμό χρήστη οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής θα έχουν πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη οι φοιτητές i) θα έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του Τμήματος όπου γίνεται η δήλωση μαθημάτων τους, ενημερώνονται για τους βαθμούς τους κ.τ.λ. ii) θα κάνουν αίτηση για την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο) iii) θα κάνουν δήλωση των συγγραμμάτων τους στην υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ προκειμένου να παραλάβουν τα βιβλία τους. Για όλα αυτά οι φοιτητές θα ενημερωθούν και στην εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών που θα πραγματοποιηθεί στις 29/9.

• 21/09/2016

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την ανάθεση της διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

• 20/09/2016

Φροντιστήρια χειμερινού εξαμήνου

Ανακοίνωση για τα Φροντιστήρια Ιστορίας.

Ανακοίνωση για τα Φροντιστήρια Αρχαιολογίας.

Ανακοίνωση για τα Φροντιστήρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας