Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Παλαιές και νέες αυτοκρατορίες

Διεθνές Συνέδριο.
Αμφιθέατρο Δ. Σαράτση, 27-29 Ιουνίου 2003

Οργάνωση

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Περιοδικό "Ιστορείν".

Οργανωτική επιτροπή

Πολυμέρης Βόγλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ιωάννα Λαλιώτου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Γιάννης Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Επιστημονική επιτροπή

Έφη Γαζή (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Παρασκευάς Κονόρτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Δημήτρης Κυρτάτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Αντώνης Λιάκος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ρίκα Μπενβενίστε (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 

Πρόγραμμα

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2003

Έναρξη του συνεδρίου, 17.00

· Χαιρετισμοί · Ιωάννα Λαλιώτου, "Παλαιέςκαι Νέες Αυτοκρατορίες : η προβληματική τουσυνεδρίου στο πλαίσιο της διεθνούςσυζήτησης".

Α΄ Απογευματινή συνεδρία, 17.40 ΗΑυτοκρατορία στην αρχαιότητα Πρόεδρος :Ιωάννα Λαλιώτου
Δημήτρης Κυρτάτας, Alternatives to empire : Greek politicalideas from Herodotus to Aristotle.
Κώστας Μπουραζέλης, Imperium Sine Fine ή η ΡωμαϊκήΑυτοκρατορία δεν έχει σύνορα.
Γιώργος Α. Σουρής, Όψεις ρωμαϊκούσυστήματος διακυβέρνησης και μέθοδοιενσωμάτωσης υπήκοων πληθυσμών. Συγκρίσειςμε άλλα αυτοκρατορικά συστήματα άλλωνιστορικών περιόδων.

Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Απογευματινή συνεδρία, 19.30Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις Πρόεδρος :Ρίκα Μπενβενίστε
Αντώνης Λιάκος, Οι τέσσεριςαυτοκρατορίες και η τάξη του χρόνου.
Νίκος Καραπιδάκης, Το σκήπτρο τουΑυτοκράτορα.
Rebecca Κarl, The asiatic mode of production and comparative imperialformations.

Συζήτηση
Δεξίωση συνέδρων

Σάββατο 28 Ιουνίου 2003

Α΄ Πρωινή Συνεδρία, 9.00 Αυτοκρατορίες καιέθνη-κράτη Πρόεδρος : Χριστίνα Αγριαντώνη
’ντα Διάλλα, Αυτοκρατορία και έθνος:Εντάσεις και συγκλίσεις στην Ρωσία του 19ουαιώνα.
Κώστας Ράπτης, Παραφωνία ή επίτευγμα;Προβληματισμοί γύρω από την αυτοκρατορίατων Αψβούργων (1868-1948).
Μarius Τurda, From empire to nation-states: federalism in Central Europe(1900-1940).
Δημήτρης Σταματόπουλος, Δίκτυα ισχύος καιαυτοκρατορικές πολιτικές δομές.

Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Πρωινή Συνεδρία, 11.30 Αυτοκρατορία καιιμπεριαλισμός Πρόεδρος : Έφη Γαζή

Μαργαρίτα Μηλιώρη, Η κληρονομιά της Ρώμηςκαι η 'Ευρώπη των Εθνών' στην Βρετανία του 19ουαιώνα.
Nicholas Dirks, Sovereignty, territoriality and legitimacy : the establishmentof British power in India in the late 19th century.
Tom Gallant, Soft, hard and naked: power and legitimacy in the British empireduring the 19th century.

Συζήτηση

Α΄ Απογευματινή Συνεδρία, 17.00 Πολυεθνικάπαρελθόντα : ιδεολογίες και πολιτικέςΠρόεδρος : Μαρία Βασιλάκη
Σία Αναγνωστοπούλου, Η ιδεολογία τουαυτοκρατορικού οθωμανικού εθνικισμού στατέλη του 19ου αιώνα.
Caglar Keyder, Law and legitimation in the Ottoman Empire.
Παρασκευάς Κονόρτας, Αυτοκρατορία μέσαστην αυτοκρατορία; Η Ορθόδοξη ΟικουμενικήΕκκλησία στο πολυεθνικό κράτος (15ος-18οςαιώνας).
Χάρης Εξερτζόγλου, Αναπαραστάσεις τηςκοινωνικής μεταβολής στην ύστερη οθωμανικήαυτοκρατορία.

Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Απογευματινή Συνέδρια, 19.30 Νομιμότητακαι κυριαρχία Πρόεδρος : Νίκος Αλιβιζάτος
Πολυμέρης Βόγλης: Νέες μορφές κυριαρχίας.Κρατική ανασυγκρότηση και αμερικανικήεπέμβαση στην Ελλάδα.
Αντώνης Μανιτάκης, Οι μεταμορφώσεις τηςεθνικής κυριαρχίας την εποχή τηςαυτοκρατορικής κυριαρχίας.
Χρήστος Παπαστυλιανός, Το οικονομικόσύνταγμα την εποχή της αυτοκρατορίας.

Συζήτηση

Κυριακή 29 Ιουνίου 2003

Α΄ Πρωινή Συνεδρία, 9.00 Παγκοσμιότητα καιμετα-αποικιοκρατία Πρόεδρος : Έφη Βουτυρά
Γιώργος Σταθάκης, Η μετάβαση από τονιμπεριαλισμό στην αυτοκρατορία..
Partha Chatterjee, Empire and democracy.
Στάθης Γουργουρής, The politics of anti-Americanism.

Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Πρωινή Συνεδρία, 11.00 Η Αυτοκρατορία σεαναταραχή Πρόεδρος : Ρίκι Βαν Μπούσχοτεν
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Περιμένοντας τουςβαρβάρους: η παρακμή και η πτώση τηςαυτοκρατορίας.
Φωτεινή Βάκη, Η αυτοκρατορία και οι εχθροίτης.
Patricia Clough, Coming from the future: a transcendental empirical approach toempire. Συζήτηση

Α΄ Απογευματινή Συνεδρία, 17.00 Πολιτικέςπρακτικές και μυθολογίες Πρόεδρος :Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Γιάννα Κατσιαμπούρα, Η χρήση τωνεπιστημών ως μοχλού διπλωματίας στιςαυτοκρατορίες του Μεσαίωνα.
Γεωργία Δράκου, Αυτοκρατορία καιΟριενταλισμός: η οθωμανική ανατολή στηνελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα.
Ιουλία Πεντάζου, Οι γάμοι του βασιλέως και ομιγάς πολιτισμός. Αναγνώσεις της 'αυτοκρατορίας'του Αλεξάνδρου από την ελληνική εθνικήιστοριογραφία του 19ου αιώνα.
Βαγγέλης Κεχριώτης, Hellenism and Empire : the public debate oncivic identity versus "historical rights" in Smyrna during the secondconstitutional period (1908-1912)

Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Απογευματινή Συνεδρία, 19.30 ΗΑυτοκρατορία σε διαπραγμάτευση Πρόεδρος :Ρίτσα Δέλτσου
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Η ανθρωπολογικήέρευνα και πρακτική στις συνθήκες τηςΑυτοκρατορίας.
Αθηνά Αθανασίου, Η αυτοκρατορία σε 'έκτακτηκατάσταση': από τη βιοπολιτική πειθαρχίαστην κοσμοπολιτική ουτοπία.
Δημήτρης Τουρουντζής, Tracing the postcolonial and thepost-communist on a Balkan charta. Participations, communities and cinematicprojections in Theo Angelopoulos', "Ulysses' Gaze".
Λία Γυιόκα, Υπάρχει λοιπόν πολιτισμός της αυτοκρατορίας;

Συζήτηση

Ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, 21.00

Χορηγοί

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΕΑΚ
ΥΠΠΟ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας