Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Εν ετέρα μορφή: Θεολογικά ανακαλυπτήρια, θεϊκές επιφάνειες και αποκαλυπτικές εμπειρίες

To Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει διεπιστημονική ημερίδα με το παραπάνω θέμα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008, στην αίθουσα πολυμέσων του τμήματος.Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:00.

Πρόγραμμα

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
Πώς γίνεται Ορατό το Αόρατο; Η εικονογραφία της επιφάνειας του Διονύσου στην ελληνική και ετρουσκική αγγειογραφία
Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνεται η επιφάνεια του Διονύσου στην εικονογραφία. Θα εστιάσουμε σε τρεις κυρίες ομάδες σκηνών, που υποκρύπτουν τελετουργικό περιεχόμενο: σκηνές θεοξενίας (υποδοχής του Διονύσου από τους θνητούς), σκηνές μυητικού χαρακτήρα και σκηνές προσφοράς θυσίας.
Richard Seaford
The Εpiphany of Dionysos
A comparison of the epiphany of Dionysos in Bacchae with various epiphanies in Acts of the Apostles (notably the liberation at Philippi and the conversion of Paul). Besides describing the striking similarities, I will be asking questions about the significant differences.
Ελένη Παχούμη
Παρεδρικές επιφάνειες
Η ανακοίνωση εξετάζει τις θεϊκές επιφάνειες των παρέδρων στη μαγεία, όπως περιγράφονται στους Ελληνικούς Μαγικούς Παπύρους. Εστιάζει στη σχέση μεταξύ παρέδρου-ων και θεού. Εξετάζονται τα θέματα: Πώς οι όροι πάρεδρος και θεός χρησιμοποιούνται στα μαγικά ξόρκια; Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ως συνώνυμα, ή υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους και ο πάρεδρος αποκαλύπτεται εν ετέρα μορφή;
Δημήτρης Κυρτάτας
Ο Ιησούς εν ετέρα μορφή
Σύμφωνα με την αφήγηση των Ευαγγελίων, η θεϊκή ιδιότητα του Ιησού αποκαλύπτεται σε διάφορες ευκαιρίες. Θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν ο τρόπος με τον οποίο οι διαδοχικές αποκαλύψεις συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και η συνάφεια των αποκαλύψεων αυτών με θεϊκές επιφάνειες οικείες στην αρχαιότητα.
Γιάννης Βαραλής
Θεοφάνεια και θεία ευχαριστία: η εικόνιση του Χριστού στον ευχαριστιακό κύκλο του ιερού βήματος
Η παρουσία του τριαδικού Θεού κατά την τέλεση της θείας ευχαριστίας, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, είναι δεδομένη. Η παρουσία του Θεού συνδυάζεται με την ιστορική επέμβασή του στον κόσμο και οπτικοποιείται με την εικόνιση του Χριστού στο διάκοσμο του ιερού βήματος. Από το συμβολικό αμνό και το Χριστό της Δευτέρας Παρουσίας και της Αποκάλυψης ως την Κοινωνία των αποστόλων, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις όψεις της εικαστικής μετάλλαξης της μυστηριακής θεοφάνειας σε λειτουργική τελετουργία.
Πάρις Γουναρίδης
Θαβώρειο φως και ιδεολογικές διαμάχες
Θα παρουσιαστούν τα «κατορθώματα» του ησυχαστή μοναχού Σάβα στην Κύπρο, για να φτάσει στην θεοπτία, έτσι όπως την περιγράφει ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος. Θα γίνει μια προσπάθεια να εξηγηθεί η σκοπιμότητα της διήγησης του Φιλοθέου, στην αντιπαράθεσή του με διήγηση του Νικηφόρου Γρηγορά.
Νεκταρία Κλαπάκη
Καβάφης: η πορεία από τη θεοφάνεια στην επιφάνεια
Στην ανακοίνωση αυτή σκιαγραφείται η πορεία του Καβάφη από το παράδειγμα της θεοφάνειας σε αυτό της λογοτεχνικής επιφάνειας. Η μετάβαση αυτή εντάσσεται στα ευρύτερα συμφραζόμενα του καβαφικού έργου, ενώ συγχρόνως επιχειρείται η συσχέτισή της με ανάλογες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή γραμματεία και διανόηση.

Οργανωτική επιτροπή

Δημήτρης Κυρτάτας, Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Ελένη Παχούμη

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας