Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Γνώση και Μεταμόρφωση: Ταξιδεύοντας στην Ύστερη Αρχαιότητα

Το Σεμινάριο, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, της Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας του ΙΑΚΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα Γνώση και Μεταμόρφωση: Ταξιδεύοντας στην Ύστερη Αρχαιότητα, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, στο αμφιθέατρο Σαράτση.

Η έννοια της γνώσης στην αρχαιότητα είναι διαφορετική από αυτήν στον σύγχρονο κόσμο. Η σχέση του αρχαίου κόσμου με τη γνώση δεν είναι εξωτερική, κτητική, αλλά μεταμορφωτική. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για κατάκτηση του αντικειμένου, αλλά διαμόρφωση του υποκειμένου. Μπορούμε να πούμε ότι για τον άνθρωπο της αρχαιότητας η πορεία προς τη γνώση είναι διαδρομή, πνευματικό ταξίδι, που προϋποθέτει την εμπειρική και προσωπική διάσταση και μετοχή. Γι’ αυτό, στις περισσότερες αρχαίες ιστορίες που αναφέρονται στη γνώση, υπάρχει και η έννοια του ταξιδιού, κυριολεκτική και μεταφορική. Το ταξίδι βιώνεται ως μετα-μορφωτική διαδικασία και κάθε διαδικασία μάθησης έχει τον εκ-στατικό χαρακτήρα του ταξιδιού.

Πρόγραμμα

Α’ Συνεδρία
Προεδρία: Δημήτρης Τσουλκανάκης
10:15-10:30
Καλωσόρισμα
10:30-10:50
Κατερίνα Βούλγαρη:
Εξ όνου περιεργίας. Όψεις γνώσης και μεταμόρφωσης στο παράδειγμα του Απουλήιου
10:50-11:10
Σοφία Ζωϊτού:
Οι περιπέτειες των ηρωίδων στα αρχαία ελληνικά μυθιστορήματα. Η αφανής μεταμόρφωση της Λευκίππης του Αχιλλέα Τάτιου
11:10-11:30
Λίλα Σοφιάδου:
Διεκδίκηση της γνώσης μέσω του ταξιδιού. Οι μεταμορφώσεις του Περεγρίνου
11:30-11:50
Στέφανος Παρασκευαΐδης:
Τα θεραπευτικά ταξίδια του Αίλιου Αριστείδη
11:50-12:10
Συζήτηση
12:10-12:30
Καφές
Β’ Συνεδρία
Προεδρία: Νίκος Λιβανός
12:30-12:50
Δημήτρης Κυρτάτας:
Από το πολεμικό μέτωπο στον Όλυμπο. Περιπλανήσεις και ελεύθεροι συνειρμοί του Δίωνα Χρυσόστομου
12:50-13:10
Νίκος Παύλου:
Αυτοείδωλο εγενόμην τοις πάθεσιν. Βίαιες αποστροφές της ερωτικής επιθυμίας στην Ύστερη Αρχαιότητα
13:10-13:30
Σταύρος Γουλούλης:
Η μεταμόρφωση μιας βασίλισσας. Η Ζηνοβία της Παλμύρας και οι αγίες Ιερουσαλήμ Βεροίας και Βάσσα Εδέσσης
13:30-13:50
Θωμάς Μηλιούσης:
Η μεταμόρφωση ενός αριστοκράτη νέου σε ερημίτη και ενός ερημίτη σε άγιο. Βίος και πολιτεία Ονουφρίου του Μεγάλου
13:50-14:10
Συζήτηση
14:10-14:40
Μπουφές
Γ’ Συνεδρία
Προεδρία: Νίκος Παύλου
14:40-15:00
Δημήτρης Τσουλκανάκης:
Οι μεταμορφώσεις του Ιωάννη στις Πράξεις Ιωάννου κατά Πρόχορον
15:00-15:20
Ρέα Ματσάγγου:
...Καί μνησθείς επεστράφην. Περί της γέννης του σώματος του Μάνη, ή ταξίδι επιστροφής στον εαυτό
15:20-15:40
Παρασκευή Κουρκουβάτη:
Η μεταμόρφωση του προσκυνητή. Το ταξίδι της Παύλας
15:40-16:00
Νίκος Λιβανός:
Ταξίδια, θαύματα και ιστορίες γι' αγρίους. Οι μεταμορφώσεις πλοκής και αφήγησης στον βίο του Γρηγεντίου της Ευδαίμονος Αραβίας
16:00-16:20
Συζήτηση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας