Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οι σπουδές της ιστορίας και του πολιτισμού στις αρχές του 21ου αιώνα

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει επιστημονική συνάντηση με θέμα Οι σπουδές της ιστορίας και του πολιτισμού στις αρχές του 21ου αιώνα, στον Βόλο, από 23 έως 25 Ιουνίου 2000.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας