Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Θέματα Ναυπηγικής και Ναυσιπλοΐας στο Προϊστορικό Αιγαίο

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει επιστημονική συνάντηση με τίτλο Θέματα Ναυπηγικής και Ναυσιπλοΐας στο Προϊστορικό Αιγαίο: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, στον Βόλος, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2000.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας