Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ζώντας μαζί στην ύστερη οθωμανική και μεταοθωμανική Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη, 26/10/2011 στις 18:00, στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, ο Πάρις Παπαμίχος Χρονάκης (Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΑΚΑ) θα μιλήσει θέμα Ζώντας μαζί στην ύστερη οθωμανική και μεταοθωμανική Θεσσαλονίκη. Εβραίοι, Ελληνορθόδοξοι, και ο μετασχηματισμός της αστικής κοινωνικότητας, 1870-1922.

Περίληψη

Η ομιλία θα προσεγγίσει το ζήτημα του "εξεβραϊσμού" και του "αποεβραϊσμού" της Θεσσαλονίκης εστιάζοντας στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων και στους μετασχηματισμούς της αστικής κοινωνικότητας και όχι στις σχέσεις της εβραϊκής κοινότητας με το ελληνικό κράτος ή στις κρατικές αφομοιωτικές πολιτικές όπως πράττει η τρέχουσα ιστοριογραφία. Αρχικά, θα αναδειχθούν οι τρόποι που οι εβραίοι μεγαλέμποροι σφυρηλάτησαν μιαν αστική ηγεμονία μέσα από τη συγκρότηση, σημασιοδότηση και έλεγχο της πολυεθνοτικής σωματειακής ζωής της πόλης κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η σταδιακή διάβρωση αυτής της εβραϊκής ηγεμονίας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την ένταξη της πόλης στο ελληνικό κράτος. Θα επισημανθεί η ανάδυση ενός νέου πολιτισμού της κοινωνικότητας, ο οποίος και βασιζόταν στον (ελληνικό) επαγγελματικό σύλλογο· η ανταπόκριση των εβραίων εμπόρων σε αυτόν· και τέλος η σημασία του για τον εξελληνισμό του δημόσιου χώρου. Κεντρικό επιχείρημα της ομιλίας είναι ότι η παρακμή της εβραϊκής ηγεμονίας δεν ήταν μόνο το άμεσο αποτέλεσμα των αυταρχικών πολιτικών του ελληνικού κράτους, αλλά διαπλεκόταν παράλληλα με έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της αστικής τάξης της πόλης.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας