Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Προσκλήσεις λογοτεχνών εαρινού εξαμήνου

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει τις εξής παράλληλες εκδηλώσεις με προσκλήσεις λογοτεχνών, για το Εαρινό Εξάμηνο του 2000:

"Προφορικότητα" και αφήγηση
Ο Θανάσης Βαλτινός διαβάζει και σχολιάζει το Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη: Βιβλίο Δεύτερο (2000).
Αμφιθέατρο Δ. Σαράτση, Τετάρτη 21 Μαρτίου 2001, ώρα 7μ.μ.
Συντονίζουν: Μ. Αθανασοπούλου, Π. Παπαηλία.

Εντοπιότητα και Λογοτεχνία
Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας διαβάζει κείμενά-του, και συζητά πάνω στη «Σχολή της Θεσσαλονίκης».
Αμφιθέατρο Δ. Σαράτση, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2001, ώρα 8μ.μ.
Συντονίζει: Μ. Αθανασοπούλου

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας