Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Κωνσταντίνεια εποχή

Το Τμήμα ΙΑΚΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα Κωνσταντίνεια εποχή: ζητήματα ιστοριογραφίας και τέχνης, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Σκεπτικό

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες της Ύστερης Αρχαιότητας και σημάδεψε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Η ενοποίηση της αυτοκρατορίας υπό έναν μονάρχη, η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή και η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, η σταθεροποίηση του νομίσματος και η εύνοια προς τους Χριστιανούς και τη νέα τους θρησκεία είναι λίγες από τις πολλές όψεις της πολιτικής του. Στρατηγός με εξαιρετικές ικανότητες, αυτοκράτορας με όραμα αλλά και πάθη, προστάτης των Χριστιανών και χορηγός μεγάλων οικοδομικών προγραμμάτων, ο Κωνσταντίνος εξυμνήθηκε από τους συγχρόνους του και αγιοποιήθηκε από την Εκκλησία. Ο ατομικός και ο δημόσιος βίος του, οι πολιτικές και θρησκευτικές επιλογές του, τα ατομικά του οράματα, η εύνοια και η προστασία που επέδειξε και προσέφερε σε πνευματικούς ανθρώπους, καθώς και οι εκφάνσεις της τέχνης και της αρχιτεκτονικής που προώθησε ο ίδιος και οι άμεσοι διάδοχοί του έχουν αποτελέσει αντικείμενα έρευνας και έντονων συζητήσεων τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Η ημερίδα συγκεντρώνει διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σχετικά με την ιστορία και την αρχαιολογία της εποχής του Κωνσταντίνου και των διαδόχων του.

Πρόγραμμα

1η συνεδρία: Δημόσιος και θρησκευτικός χώρος
Προεδρεύει: Παντελής Καλαϊτζίδης 
09.30-9.50
Δημήτρης Κυρτάτας
Εθνικοί και χριστιανοί στην Ύστερη Αρχαιότητα: η διεκδίκηση του δημόσιου χώρου
09.50-10.10
Έλσα Νικολάου
Αστικά κέντρα και μεγάλα ιερά της αρχαιότητας στο νοτιοελλαδικό χώρο κατά την κωνσταντίνεια περίοδο
10.10-10.30
Ιωάννης Δ. Βαραλής
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια κατά τον 4ο αιώνα
10.30-11.00
Συζήτηση
11.00-11.30
Καφές
2η Συνεδρία: Θρησκευτικά κέντρα στη Μέση Ανατολή
Προεδρεύει: Δημήτρης Κυρτάτας
11.30-11.50
Ρέα Ματσάγγου
Εκκλησίες μανιχαίων και άλλων αιρετικών στην Ιερουσαλήμ του 4ου αιώνα
11.50-12.10
Παρασκευή Θεοχαρίδου
Παρατηρήσεις γύρω από τη βασιλική του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα
12.10-12.30
Δημήτρης Τσουλκανάκης
Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός και ο ναός του Σολομώντα
12.30-13.00
Συζήτηση
13.00-14.30
Γεύμα
3η συνεδρία: Η τέχνη στη Δύση και τα Βαλκάνια μεταξύ εθνικών και χριστιανών
Προεδρεύει: Ρούλα Σδρόλια
14.30-14.50
Κατερίνα Γιαννοπούλου
Παρατηρήσεις γύρω από τον ψηφιδωτό διάκοσμο της Santa Costanza της Ρώμης
14.50-15.10
Ιφιγένεια Ζώγα
Δύο γλυπτά του 4ου αι. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
15.10-15.30
Παναγιώτα Παπαγεωργίου
Μαρμάρινος πεσσός με προσωποποιήσεις πόλεων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
15.30-16.00
Συζήτηση
16.00-16.30
Καφές
4η συνεδρία: Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τέχνη ως ακρόαμα και θέαμα
Προεδρεύει: Ιωάννης Δ. Βαραλής
16.30-16.50
Λίλα Σοφιάδου
Η μαρτυρία του Ευσέβιου Καισαρείας για την τέχνη της εποχής του
16.50-17.10
Παρασκευή Κουρκουβάτη
Η Εκκλησία ως θέαμα: η περίπτωση της Αντιόχειας
17.10-17.30
Κατερίνα Βούλγαρη
Η χριστιανική εκκλησία του Εδουάρδου Γίββωνα
17.30-18.00
Συζήτηση
18.00-18.30
Παντελής Καλαϊτζίδης, Δημήτρης Κυρτάτας, Ιωάννης Βαραλής
Συμπεράσματα της ημερίδας
18.30
Λήξη της ημερίδας

Κατεβάστε:

της ημερίδας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας