Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οθωμανική Κορινθία

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο Σαράτση διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο Οθωμανική  Κορινθία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα

Γιάννης Λώλος (Επικ. Καθηγητής Ι.Α.Κ.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Το αόρατο πολιτισμικό τοπίο: κατάλοιπα οικισμών της Οθωμανικής περιόδου στην Κορινθιακή ύπαιθρο
Μωχάμετ Παναχί (Οθωμανολόγος, Μεταδιδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Η Κόρινθος στην Οθωμανική περίοδο: μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο του προγράμματος COPIS
Guy Sanders (Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Κορίνθου, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών)
Corinth excavations: Ottoman horizons
Ελένη Κανετάκη (δρ αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. στην Αποκατάσταση Μνημείων, Univ. degli Studi di Roma La Sapienza)
Συμβολή στην επώνυμη και ανώνυμη αρχιτεκτονική της Κορινθίας κατά την Οθωμανική περίοδο
Mεταξούλα Χρυσάφη-Ζωγράφου (αρχιτέκτων, αναστηλώτρια ιστορικών μνημείων)
Οχυροί οικισμοί της Κορινθίας – ο Ακροκόρινθος κατά την Οθωμανική περίοδο
Δημήτρης Μπάρζης (αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ)
H αστική οικία στην Οθωμανική Κόρινθο
Γιάννης Βαραλής (Επικ. Καθηγητής Ι.Α.Κ.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Μεταβυζαντινή Ναοδομία της Κορινθίας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας