Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Μυθοπλασία και εμφύλιος βία

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο Μυθοπλασία και εμφύλιος βία. Πραγματοποιείται στο κτήριο Τσικρίκη (Ιάσωνος και Γαμβέτα 6, 1ος όροφος) και ξεκινά στις 17:00. Συμμετέχουν:

  • Ευάγγελος Αυδίκος
  • Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
  • Σπύρος Κακουριώτης
  • Σόνια Κοζιού
  • Θανάσης Κούγκουλος
  • Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος
  • Ντίνα Μπάδα
  • Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

Πρόγραμμα

5.00
Καλωσόρισμα
5.15-5.40
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας:
Ένας νέος γύρος για τον Εμφύλιο
5.40.-6.05
Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας/Διευθυντής Μεταπτυχιακού Τμήματος Δημιουργικής Γραφής::
Μυθοπλασία και βίωμα στο έργο του Γιώργου Φαρσακίδη: η γυναικεία παρουσία ως αντίμαχος της εμφύλιας βίας
6.05-6.30
Θανάσης Β. Κούγκουλος, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
Από τη Μουργκάνα στους ανυπεράσπιστους.Η στροφή του Δ. Χατζή στα θύματα του Εμφυλίου
6.30-6.55
Σπύρος Κακουριώτης, δημοσιογράφος:
Εμφύλια βία και τραύμα στη σκηνή του θεάτρου: Η περίπτωση της Ισορροπίας του Nash
6.55-7.15
Συζήτηση
7.15-7.30
Διάλειμμα
7.30-7.55
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, ομ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
Μεταμορφώσεις της βίας στην προφορική μνήμη του Εμφυλίου
7.55-8.20
Κωνσταντίνα Μπάδα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,:
Η έμφυλη εμπειρία της κρατικής πολιτικής βίας στον εμφύλιο και μετά από αυτόν
8.15-8.30
Σόνια Κοζιού, Διδάκτωρ Εθνομουσικολογίας:
Το αντάρτικο δημοτικό τραγούδι ως μουσικοποιητική αναπαράσταση της ιστορικής πραγματικότητας
8.30-8.45
Ευάγγελος Αυδίκος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
Εθνογραφώντας και μυθοπλάθοντας τον Εμφύλιο
8.45-9.15
Συζήτηση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας