Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Democracy and Dissent

Στις 29 Ιουνίου 2017 στο κοινοφελές ίδρυμα «Γ.Αγγελίνης-Π.Χατζηνίκου» στο Χόρτο του Πηλίου, διοργανώνεται ημερίδα με θέμα Democracy and Dissent.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας