Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Democracy and Dissent around the Globe

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει ημερίδα στις 29 Ιουνίου στο Χόρτο Πηλίου, στον χώρο εκδηλώσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αγγελίνης – Χατζηνίκου Horton Cultural Foundation" με τίτλο Democracy and Dissent around the Globe (Δημοκρατία κι αμφισβήτηση) – η οποία θα αναπτύξει επίκαιρες διεπιστημονικές συζητήσεις για τη σύγχρονη παγκόσμια συνθήκη. Θα συνυφαίνει τις θεωρητικές αυτές συζητήσεις με εθνογραφικές και ιστορικές μελέτες περιπτώσεις σύγκρουσης και αμφισβήτησης σε διάφορα καθεστώτα και καταστάσεις αποκλεισμού και επισφάλειας. Οι συζητήσεις θα γίνουν στα αγγλικά.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής διεθνούς θερινού εργαστήριου με τίτλο «Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities». Το εργαστήρι θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Π.Θ. στην Αργαλαστή (μ. Πάου) από την 25η Ιουνίου ως την 5η Ιουλίου, 2017.

Κατεβάστε την αφίσα [.pdf, 150kB]

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας