Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Το φύλο της γραφής: Η παρέμβαση των γυναικών στο δημόσιο πεδίο

Τρίτη 12 Απριλίου 2005, 20:30
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παραλιακό Συγκρότημα, Αμφιθέατρο Σαράτση

Η εκδήλωση εστιάζει στη διερεύνηση των έμφυλων διαστάσεων στο δημόσιο πεδίο της γραφής στον 19ο αλλά και στον 20ό αιώνα. Μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση, από τις Λογοτεχνικές Σπουδές, την Ιστορία των Ιδεών αλλά και την Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, διερευνάται η παρουσία των γυναικών μέσα στη λογοτεχνική παραγωγή και τον περιοδικό τύπο, οι στρατηγικές παρέμβασης στον δημόσιο λόγο, οι αποκλεισμοί, τα στερεότυπα και ο κανονιστικός λόγος, που αρθρώνεται γύρω από τις έμφυλες σχέσεις. Με αφορμή τις «γράφουσες» γυναίκες, αναδεικνύεται η προβληματική για το «φύλο της γραφής», σαν ένα πεδίο έντασης και διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και θεσμούς, ανάμεσα σε πρακτικές λόγων και συστήματα ιδεών, ανάμεσα σε κριτικές αξιολογήσεις και σχέσεις εξουσίας. Με παράλληλες αναφορές στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συζήτηση φιλοδοξεί να περιπλέξει και να εμπλουτίσει τους ορίζοντες της «γυναικείας γραφής», φέρνοντας στο προσκήνιο την ίδια την πολύπλοκη δυναμική των υποκειμένων της γραφής, την ιστορική και την πολιτισμική τους παρέμβαση.

Ομλητές:

Ε.Φουρναράκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ε.Ριζάκη, διδάσκουσα στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Ε.Σηφάκη, διδάσκουσα στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Συντονιστές:

Γ.Παπαθεοδώρου, Μπ. Βέμη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας