Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Jewish education in Southeastern Europe

  • Συνέδριο με θέμα "Jewish education in Southeastern Europe (mid 19th- mid 20th century)"
  • 24/11/2017 - 25/11/2017
  • αμφιθέατρο Σαράτση

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας