Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Οι σχέσεις γλώσσας-πολιτισμού μέσω της μελέτης της δείξης και της ιδεολογίας

Ο Λουκάς Τσιτσιπής είναι εθνογλωσσολόγος στο Α.Π.Θ. και θα μιλήσει με το παραπάνω θέμα στο αμφιθέτρο Σαράτση του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, την Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 19:00.

Περίληψη

Η ομιλία επικεντρώνεται στο πολιτισμικό φαινόμενο ως κοινωνική πράξη ή πρακτική. Εξετάζει το ρόλο του φαινομένου της Δείξης, των στοιχείων εκείνων της γλώσσας που η σημασία τους συνδέεται άρρηκτα με τη διαδικασία εκφοράς-παραγωγής τους και συνεξετάζει το ρόλο και τη φύση των γλωσσικών ιδεολογιών, των απόψεων των ομιλητών για τη γλώσσας τους και για τη χρήση της όπως αυτές/αυτοί τις κατανοούν. Περαιτέρω επιχειρείται για πρώτη φορά μια σύγκριση μεταξύ Γλωσσικής Ανθρωπολογίας και του Βρετανικού ρεύματος της Γλωσσικής Εθνογραφίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας