Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τοπικό, Δι-εθνικό, Παγκόσμιο: Μετασχηματισμοί, νέα πεδία και ερωτήματα στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία

  • Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας
  • 01/11/2019 - 02/11/2019
  • αμφ. Σαράτση

Τις τελευταίες δεκαετίες η «παγκοσμιότητα» αναδύεται σε εξέχον ερμηνευτικό παράδειγμα και μάλιστα διασταυρώνεται με την αυξανόμενη ακαδημαϊκή παγκοσμιοποίηση. Τόσο η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία όσο και οι επιμέρους εθνικές ιστοριογραφίες διαμορφώνονται όλο και περισσότερο σε σχέση με την ερευνητική κινητικότητα και διεθνοποίηση. Παράλληλα μοιάζει να κυριαρχούν ερευνητικά πρότυπα που εν πολλοίς σχετίζονται με τον αγγλοσαξωνικό ακαδημαϊκό χώρο και την «από-αποικιοποίηση» της ερευνητικής παραγωγής καθώς μελέτες για τον μη ευρωπαϊκό/«δυτικό» κόσμο συμπεριλαμβάνονται όλο και συχνότερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος της παρούσας επιστημονικής συνάντησης είναι να συζητηθούν έννοιες  όπως «τοπικότητα», «δι-εθνικότητα / διαπολιτισμικότητα» και «παγκοσμιότητα / παγκοσμιοποίηση» ως προς τους μετασχηματισμούς και τα νέα  ερωτήματα που διαμορφώνονται σήμερα στον χώρο της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας τόσο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελέτης όσο και μέσα από ιστοριογραφικές αποτιμήσεις.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
17:30-18:00

Χαιρετισμοί

18:00-20:00
Μεταξύ τοπικού και δι-εθνικού
Συντονισμός: Γιώργος Πλακωτός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κώστας Ράπτης, ΕΚΠΑ
Τοπικές, εθνικές ή διεθνικές ελίτ; Ιστοριογραφικές τάσεις και παραδείγματα μελέτης από την ιστορία των ευγενών και των αστικών τάξεων στην Ευρώπη του μακρύ 19ου αιώνα
Λάμπρος Φλιτούρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Scientia unescamus: Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην αναζήτηση μιας πολιτισμικής ενότητας 1860-1914
Εύη Καρούζου, Ακαδημία Αθηνών
Πέρα από το εθνικό και το δι-εθνικό: η ευρωπαϊκή ιστορία ως συστημική ιστορία (18ος-19ος αι.): Το παράδειγμα των επεμβάσεων
Άντα Διάλλα, ΑΣΚΤ
Ιστορίες για την Εποχή των Παγκόσμιων Επαναστάσεων ιδωμένες από την «περιφέρεια»
21:00
Δείπνο
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019
10:00-11:30
Μεσογειακές διαδρομές
Συντονισμός: Άννα Ματθαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη Σακελαρίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κίνηση, κινητικότητα, δίκτυα στην υστερομεσαιωνική Μεσόγειο: παλαιά και νέα στερεότυπα
Ελένη Τούντα, ΑΠΘ
Αυτοκρατορία, χώρος και «κλασικό» παρελθόν: τα ταξίδια του Κυριακού της Αγκώνας (1443-1449)
Ρίκα Μπενβενίστε, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεσσαλονίκη – Βενετία: Διασταυρούμενες ιστορίες. Παιχνίδια κλίμακας για μια διεθνική, συνολική προσέγγιση στη Μεσόγειο της πρώιμης νεότερης εποχής
11:30-12:00
Διάλειμμα
12:00-14:00
Δημόσιες χρήσεις, ερμηνευτικές, αναθεωρήσεις
Συντονισμός: Μήτσος Μπιλάλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αθηνά Συριάτου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η παγκοσμιότητα της βρετανικής ιστορίας: «παλιά/νέα» πανεπιστημιακά εγχειρίδια
Άννα Μαχαιρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οι διαστάσεις του επιστημονικού πραγματισμού στην πειθαρχία της ιστορίας σήμερα
Έλλη Λεμονίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών
«The long First World War» ή «The Greater War»: Διευρύνοντας τα χρονολογικά όρια ενός πολέμου
Άννα Καρακατσούλη, ΕΚΠΑ
Alt-Histories, ή Όπου η Παναγία των Παρισίων συναντά τους Βίκινγκς
14:00-17:00
Διάλειμμα
17:00-18:30
Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις και παραδείγματα
Συντονισμός: Κώστας Γαγανάκης, ΕΚΠΑ
Ανδρονίκη Διαλέτη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παλαιοί και νέοι κόσμοι, παλαιά και νέα ερωτήματα: «διαπολιτισμικές» διαδρομές του φύλου στο παράδειγμα της ατλαντικής ιστορίας
Γεράσιμος Παγκράτης, ΕΚΠΑ
Από το τοπικό στο δι-εθνικό: Πρόξενοι και προξενικά δίκτυα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστοριογραφία
Μαρία Παπαθανασίου, ΕΚΠΑ
Ιστορία της  Οικογένειας στην Ευρώπη και Παγκόσμια Ιστορία: Διαδρομές και προσανατολισμοί της ιστοριογραφίας
18:30-18:45
Διάλειμμα
18:45-20:15
Αφηγήσεις, αναγνώσεις, υποκείμενα
Συντονισμός: Σ. Μοχαμάντ Τ. Σχαριάτ Παναχί, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικολέττα Γιαντσή, ΕΚΠΑ
Έμφυλοι ρόλοι και εμπορική δραστηριότητα στο γαλλικό Νότο. Οι μαρτυρίες
των λογιστικών βιβλίων των αδελφών Bonis (14ος αι.)
Κώστας Γαγανάκης, ΕΚΠΑ
Ένας ιστορικός του 16ου αιώνα "διαβάζει" τον κόσμο: Ο Lancelot de la Popelinière και η ανάδυση ενός πρώτο-αποικιοκρατικού discours
Γιώργος Πλακωτός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η παγκοσμιότητα στην πρώιμη νεωτερικότητα: προσεγγίσεις και λόγοι
20:15
Aποτιμήσεις και προοπτικές

Έντυπο υλικό:

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του ΠΘ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας