Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Έθνος Όνειρο, Παρόν και Μέλλον

  • Διάλεξη του Στάθη Γουργουρή με τίτλο "Έθνος Όνειρο, Παρόν και Μέλλον"
  • 12/05/2021 και ώρα 18:30
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Η διάλεξη θα δοθεί στην ομάδα "Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ" του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί. Η πρόσβαση είναι εφικτή και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge.

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας