Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ο ουαχαμπισμός, ανάχωμα στην προοδευτική ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού

  • Διάλεξη της Βασιλικής Τσιγάρα με θέμα "Ο ουαχαμπισμός, ανάχωμα στην προοδευτική ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού"
  • 18/05/2022 και ώρα 18:00
  • διαδίκτυο (MS-teams)

Βασιλική Τσιγάρα (Μεταδιδάκτορας ΙΑΚΑ)

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην ομάδα «Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ» του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge, μέσω του link που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Περίληψη

Μολονότι ο αραβικός εθνικισμός κυριάρχησε στην Αίγυπτο τη δεκαετία του 1950 εκφράζοντας την επιθυμία των αραβικών χωρών να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους ταυτότητα, η σοσιαλιστική του ιδεολογία απείλησε την επιβίωση των μοναρχικών καθεστώτων, όπως αυτού της Σαουδικής Αραβίας. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η σαουδαραβική ηγεσία εφάρμοσε μία πολύ-επίπεδη εσωτερική και εξωτερική πολιτική και ενίσχυσε τον ουαχαμπισμό ως αντιστάθμισμα στην απειλή του αραβικού εθνικισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της παρούσας διάλεξης είναι μέσα από την παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων να αναδειχθούν οι πολιτικές επιδιώξεις του προέδρου Νάσσερ και οι πολιτικές που εφάρμοσε η σαουδαραβική ηγεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την προοδευτική ιδεολογία του αραβικού εθνικισμού.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας