Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μιμήνα Πατεράκη

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκουσα
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ανθρωπολογία
  • Γραφείο: 6 10
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η  Μιμήνα Πατεράκη είναι διδάκτορας Λαογραφίας-Ανθρωπολογίας του Χορού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται γεωγραφικά στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο και αφορούν τον δημόσιο πολιτισμό, τις χορευτικές επιτελέσεις, τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτελέσεις με έμφαση στις πολιτικές των εθνικών ταυτοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει ασχοληθεί με εθνικοποιητικές διαδικασίες όπως η πολιτισμική οικειότητα, η πολιτισμική εγγύτητα και οι επινοημένες παραδόσεις καθώς επίσης έχει εστιάσει στην ρητορική της νοσταλγίας και της παρωδίας. Διδάσκει χορό με έμφαση στις χορευτικές παραδόσεις στην Ελλάδα, και έχει επιμεληθεί συλλογικές χορευτικές επιτελέσεις με θέμα «Ενσαρκώσεις της προφορικής ιστορίας».  Εργάζεται στο  Τμήμα Έρευνας, Τοπικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου Κορυδαλλού και συνεργάζεται στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Δημοσιεύσεις

Κεφάλαια σε Βιβλία και συλλογικούς τόμους

Πατεράκη, Μιμήνα. 2018. Κινηματογραφικός Χορός και Πολιτισμική Εγγύτητα. Ο Χορός με τα Πέπλα ως  Ενσαρκωμένη Ιστορικότητα σε Δράση. Στο Χ. Παπακώστας(επιμ.) Εθνοχορογραφίες (σ.) Αθήνα:Νίκας- Ελληνική Παιδεία.(Υπό έκδοση).

Πατεράκη, Μιμήνα. 2018. Κοιτώντας πίσω, προχωρώντας μπροστά: Παράλληλες χορευτικές παραδόσεις στο Λεσκοβίκι. Στο συλλογικό τόμο Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εθνογραφικές Δοκιμές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  επιμ. Βασίλης Νιτσιάκος, Ιωάννης Μάνος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Αλίκη Αγγελίδου, Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετάφραση από τα αγγλικά Χαρά Κοκκίνου. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. σ. 211-239.

Pateraki, Mimina. 2017. Cinematic dance as a local critical commentary on the ‘economic crisis’: Exploring dance in the Korydallos of Attica area in Greece στο συλλογικό τόμο Collaborative Intimacies in Music and Dance. Anthropologies of Sound and Movement. Επιμ. Ευάγγελος Χρυσάγης και Πάνας Καράμπαμπας, Oxford: Berghahm. σ. 187-206.

Πατεράκη, Μιμήνα. 2017. Ελληνικός κινηματογράφος, χορός και πολιτισμική εγγύτητα: μία ανθρωπολογική ανάλυση με τους «θεατές»  στον Κορυδαλλό Αττικής. Στο Από τον πρώιμο στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Ζητήματα μεθοδολογίας, ιστορίας, θεωρίας, επιμέλεια: Μαρία Παραδείση, Αφροδίτη Νικολαϊδου, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. σ. 104-138.

Mimina Pateraki & Panagiotis Karampampas 2014. Methodological Insights in Dance Anthropology. Embodying identities in dance celebrations in the context of Metamorphosis of Sotiros in Sotira, South Albania], Στο Β. Νιτσιάκος και άλλοι (επιμ) Balkan Border Crossings . 3nd Annual of, Konitsa Summer School, Berlin: LIT, σ.149-174.

Mimina Pateraki 2010. “Looking back, moving forward”. Parallel Polyphonic Representations of Historical and Contemporary Dance Practices in Lescovic.” Στο Β. Νιτσιάκος και άλλοι (επιμ).  Balkan Border Crossings. 2nd Annual of, Konitsa Summer School, Berlin: LIT, σ.221-235.

Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

Pateraki Mimina. & Zografou Magda. 2015. Avoiding dilemmas in film analysis: A proposal for emic perspective in anthropological analysis of cinematic dance in Greece.  Papers in ethnology and anthropology, Τόμος 25(n.s.no 14), σ.29-48.

Vassilis Lantzos & Mimina Pateraki, Dance as a Dedicative Practice in Anastenaria Ritual, Papers in ethnology and  anthropology, Τόμος 22,  2013, σ. 85-107.

Mimina Pateraki & Costas Mountakis, (2013) Zorba’s Cinematic Dance: Global Fame, Local Claim Beyond Studios and Screens, Science of Dance, Τόμος 6, σ.67-85.

Πατεράκη, Mιμήνα. 2013. Η συμβολή της Οπτικής Ανθρωπολογίας στη Μελέτη του Χορού. Επιστήμες του Χορού, Τόμος 6, σ. 1-18.

Magda Zografou & Mimina Pateraki, (2007) The Invisible Dimension of Zorba's Dance. Yearbook of Traditional Music, Τόμος 39,  σ.117-131.

Ανακοινώσεις σε  Συνέδρια  & δημοσιεύσεις στα  Πρακτικά

Pateraki Mimina. 2019. Contradictory political visions on State’s future plan. Global Cultural politics and processes of localization in times of austerity in Greece. International Workshop “Resilience and marketisation: uses of ICH in times of economic crisis”. Proceedings of Workshop co-organised by the UNESCO frictions project which is based at the École des hautes études en sences sociales (EHESS) in Paris the Directorate of Modern Cultural Heritage of the Hellenic Ministry of Culture and Sports and the Museum of Modern Greek Culture. Athens, 3-4 September 2019 (forthcoming).

Πατεράκη, Μιμήνα. 2019. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο ως κινηματογραφική κληρονομιά του αγροτικού κινήματος στον Θεσσαλικό κάμπο. Προκλήσεις και αμφισβητήσεις πέρα από την οθόνη. Στα Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Εθνολογικού Συνεδρίου των Καραγκούνηδων, «Η πολιτιστική κληρονομιά της Πεδινής Θεσσαλίας. Η πολιτισμική της διαχείριση». 6-9 Σεπτεμβρίου, Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, Θεσσαλία. (Υπό έκδοση).

Πατεράκη, Μιμήνα. 2018. Χορεύοντας τα μήλα του Κλήδονα: Πολιτισμικά τεχνουργήματα και σχεδιαγράμματα διδασκαλίας τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής] Στο Ε. Αυδικος, Σ. Κοζιού (επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Φυτά και βότανα στον λαϊκό πολιτισμό και την επιστήμη»,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας. Λαρισα:  Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πατεράκη, Μιμήνα. 2017. «…και έχει προσδοκία και χαρά τούτος ο χορός, λεβεντιά και λαχτάρα»: Λαϊκές παραδόσεις και σύγχρονοι μύθοι στις αναπαραστάσεις του χορού των Σαρακατσαναίων στον κινηματογράφο. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσάνων, «Σαρακατσαναίοι, πορεία και προοπτική στο χώρο και το χρόνο», Ομοσπονδία Σαρακατσάνων Ενώσεων, Λαμία.

Πατεράκη, Μιμήνα & Χείλαρη Αναστασία. 2017. Διεκδικώντας ένα  καλύτερο μέλλον: Σχέδιο πρότασης για μία δημιουργική ενασχόληση με σημαντικά πολιτισμικά τεχνουργήματα όπως είναι τα Αερόστατα και ο Τσακώνικος χορός στο Λεωνίδιο Κυνουρίας. Χρονικά των Τσακώνων, Πρακτικά 8ου Τσακώνικου Συνεδρίου, Λεωνίδιο, Αρχείο Τσακωνιάς, Τόμος ΚΓ (Τόμος Β), ISSN1107-0897.

Πατεράκη, Μιμήνα. 2011. ‘Απαγορευμένα’ και ‘επιλεγμένα’ παραδοσιακά μοτίβα. Χορευτικές παραδόσεις προς ‘δια-κρίση’ στο Λεσκοβίκι Αλβανίας,  Tρισέλιδη δημοσίευση, Πρακτικά, 19ο, Συνέδριο, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ, Κομοτηνή:www.phyed.duth.gr/icpes/index/.

Πατεράκη, Μιμήνα. & Καράμπαμπας, Παναγιώτης. 2011. Ομογενοποιημένες  ‘παραδόσεις’. Αποκλίσεις και  διεκδικήσεις του ‘αυθεντικού’ στο πλαίσιο των ‘επί σκηνής’ χορευτικών επιτελέσεων του  πολιτιστικού συλλόγου των Σημάντρων Χαλκιδικής. Tρισέλιδη δημοσίευση, Πρακτικά, 19ο, Συνέδριο, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ, Κομοτηνή:www.phyed.duth.gr/icpes/index/.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια, σεμινάρια & εργαστήρια

Pateraki, Mimina. 2019 ««Μαθαίνοντας από τον Άλλο»: Πρακτικές κατανόησης μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Το παράδειγμα της  Κινηματογραφικής Λέσχης και του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορυδαλλού» Στο Συνέδριο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων” Ενότητα 2: Ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη» του διακρατικού χρηματοδοτουμένου  έργου από τον Εκπαιδευτικό Οπτικοακουστικό και Πολιτιστικό Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  “Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies for Immigrants integration -EUCIDIN)”, Ευρώπη για τους Πολίτες, ,09/04/19, Δήμος Κορυδαλλού, Αττική.

Pateraki, Mimina. 2019. “We must to protect our children”. :’Phobic’ parents resistance to ‘incompatible’ educational policies in Greece. Στο Εργαστήριο Debating Resilience The Critical Politics of Resilience Workshop το οποίο διεξήχθη στις 8-9 Ιουνίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Institute of Hazard Risk and Resilience(IHRR). Το Εργαστήριο υποστηρίχθηκε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Ασφάλεια του Ντάραμ (DGSi) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Ντάραμ (Durham), Ηνωμένο Βασίλειο.

Πατεράκη Μιμήνα, 2018, Εισήγηση με τίτλο: «Σημαντικά πολιτισμικά τεχνουργήματα σε κίνηση»  στο Εργαστήρι παρουσίασης του Τσακώνικου χορού  και σεμινάριο εκπαίδευσης «Ο δικο ναμου χορε», 7 Ιουλίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Πατεράκη, Μιμήνα. Ανθρωπολογία του Χορού. Ο χορός ως οπτικό σύστημα, πολιτισμικής παραγωγής, κοινωνικής διάδρασης &προσωπικής εμπειρίας: Διαφορετικές εθνογραφικές πτυχές του κινηματογραφικού χορού του Ζορμπά. Κοινωνικό Πανεπιστήμιο, Ομάδα Κριτικής Διεπιστημονικότητας, 15/5/2016, «Λαμπηδόνα», Βύρωνας.

Pateraki, Mimina. 2016. Weaving state's future plans: lifelong learning project in  an  Athenian suburb in Greece. 5th of July, ASA16, Durham, UK.

Pateraki, Mimina. 2016. Constructing  the future, defending the present : Municipal Network against bullying in Korydallos Attikis.2o National  Conference "Local Government, Education and Lifelong Learning. Education and culture as pylon for regional development" 1-3 April, Herakleion, Crete.

Pateraki, Mimina. 2015. “Critical rhetoric on crisis:cinematic dance as a local commentary in the Korydallos area in Greece”, στο Cut & Paste: Dance Advocacy in the Age of Austerity, Ετήσιο Συνέδριο SDHS/Cngress on Resaerch in Dance and Society of Dance History Scholars (CORD & SDHS)- Αθήνα, 07/06/2015.

Πατεράκη, Μιμήνα. «Ο χορός ως οπτικό σύστημα πολιτισμικής παραγωγής και κοινωνικής διάδρασης. Β. Ο χορός που συν-κινεί: «αξέχαστοι» κινηματογραφικοί χοροί ως σημαντικές πολιτισμικές επιτελέσεις. 01/03/2015. Διάλεξη.  Συνδιοργάνωση: Θέατρο «Δόρα Στράτου» και Τμήμα Αθηνών του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού (CID UNESCO), Θέατρο «Δόρα Στράτου», Αθήνα.

Πατεράκη, Μιμήνα. «Χορεύοντας για τα ενενήντα χρόνια στην προσφυγική Νίκαια, με την ομάδα: «Ενσαρκώσεις της προφορικής ιστορίας». 3/12/2015. Διάλεξη. Συνδιοργάνωση : Θέατρο «Δόρα Στράτου» και Τμήμα Αθηνών του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού (CID UNESCO), Θέατρο «Δόρα Στράτου»,  Σπίτι του Χορού, Αθήνα.

Pateraki, Mimina. 2014. “Unforgettable” Beauty in cinematic dance: Challenging ‘economic’ crisis through masqueraded choreographies in local rhetoric in Korydallos of Attica (Greece),19th-22nd June, ASA, Edinburgh, UK.

Πατεράκη Μιμήνα. 2014: Εισήγηση με τίτλο «Ενσαρκωμένη ιστορικότητα σε δράση: Μία ανθρωπολογική ανάλυση του κινηματογραφικού χορού στο κοινό του «αξέχαστου» ελληνικού σινεμά στον Κορυδαλλό Αττικής» στο Σεμινάριο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση με θέμα πό τον πρώιμο στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Ζητήματα μεθοδολογίας, ιστορίας, θεωρίας", Πάντειο Παν/μιο Αθηνών.

Pateraki, Mimina. 2014. Cinematic dance as a local commentary on the economic crisis: Exploring dance in the Korydallos area in Greece, Tallin, Esthonia. July, EASA (European Association of Social Anthropologists).

Pateraki, Mimina. 2014. “Unforgettable” Beauty in cinematic dance: Challenging ‘economic’ crisis through masqueraded choreographies in local rhetoric in Korydallos of Attica (Greece), Edinburgh, UK. June, ASA (Association of Social Anthropologists, UK).

Pateraki Mimina, 2013. “Reworking embodied historicity: an anthropological analysis of cinematic dance within audience of ‘unforgettable’ Greek Cinema of Korydallos, Attiki” Contemporary Greek Film Cultures , International Conference, Greek Centre of  London, 5-7 July, 2013,

Αλεξόπουλος Ανδρέας, Πατεράκη Μιμήνα. 2013. «Συναντώντας τον «Άλλο» : Δραστηριότητες σχετικά με την ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Κορυδαλλού, Ημερίδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας, 28/06/2013,Χαροκόπειο Παν/μιο Αθήνας.

Pateraki, Mimina. 2012. «Avoiding dilemmas in film analysis: A proposal for emic perspective in anthropological analysis of cinematic dance in Greece», Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ρουμανίας “Transformation of the State”, Bucharest, 28-30 Σεπτέμβριος 2012.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας