Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Νικόλαος Τσικρίκης

  • Βαθμίδα: Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη ιστορία
  • Γραφείο: 6 10
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας