Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καταλογος επιτυχόντων 2021-22

Κατάλογος επιτυχόντων – εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός» (απόφαση 5ης/5-10-2021 Συνέλευσης)

 • Αδάμου Άννα
 • Ανδρέου Αμυγδαλιά
 • Βλάχου Πηνελόπη
 • Γεωργίου Ιάκωβος
 • Καπογιάννη Ειρήνη
 • Κασίδα Ιωάννα
 • Κασκαβάλα Παρθένα
 • Κουταλιανού Χρυσοβαλάντου
 • Κρουσταλιάς Γιώργος
 • Κωσταγεώργου Ασπασία
 • Λέφα Ευαγγελία
 • Μαλαχτάρης Θεόδωρος
 • Παπαδημητρίου Απόστολος
 • Πετκάκη Μαρίνα
 • Πλεξίδα Άννα
 • Σακελλαρίου Ελένη
 • Σταμέλου Ευαγγελία
 • Τέγου Μαρία
 • Τσαγκαλίδης Γιάννης
 • Τσιαπλέ Λυδία
 • Χασανίδου Σταυρούλα

Οι ανωτέρω επιτυχόντες/χούσες καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, μέχρι την Παρασκευή, 8-10-2021 και ώρα 15.00, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση g-ha@uth.gr, συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση ΑΜΚΑ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας