Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα Σπουδών

Διπλωματική εργασία

  • Κωδικός: ΣΚ1400
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 4
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό

Περίληψη

Η πέριληψη δεν είναι διαθέσιμη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας