Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καταλογος επιτυχόντων 2021-22

Κατάλογος επιτυχόντων – εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα» (απόφαση 5ης/5-10-2021 Συνέλευσης)

 • Βαλκαμελής Γεώργιος
 • Βλαχούτσου Αικατερίνη
 • Γκιάτας Διονύσιος
 • Γκράσσος Γεώργιος
 • Γραμματικού Παρασκευή
 • Δαλαμάγκα Άννα
 • Καραθανάσης Θανάσης
 • Καραντάνα Γεωργία
 • Κορδώνη Ουρανία
 • Κοσκινά Μαρία
 • Λάμπρου Ιωάννης
 • Λιάμη Μαρία
 • Λοϊζίδου Ελένη
 • Μανάφη Γεωργία
 • Παβέλη Γεωργία
 • Παναγιωτίδου Σοφία
 • Παπαθεοδώρου Ιωάννα
 • Σιδέρη Αικατερίνη
 • Σταθοπούλου Μαρία
 • Τσουμάνης Κατσαρέας Άγγελος
 • Τσουτσουλόπουλος Δημήτρης

Οι ανωτέρω επιτυχόντες/χούσες καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, μέχρι την Παρασκευή, 8-10-2021 και ώρα 15.00, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση g-ha@uth.gr, συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση ΑΜΚΑ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας