Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Οδηγός σπουδών ΠΜΣ

Το πλήρες κείμενο του οδηγού σπουδών για το 2018-2019 μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ [.pdf, 3480kB].

Στο ΦΕΚ 2931/τ.β΄/20-7-2018 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Ο γενικός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι διαθέσιμος εδώ [.pdf. 635kB].

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας