Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία 

  • Κωδικός: ΑΡ0101
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τους σημαντικούς πολιτιστικούς σταθμούς της προϊστορίας, , από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου, μέχρι την εμφάνιση της γραφής και τον πρώιμων κρατών. Θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:  (1) Ορισμός της Προϊστορίας και το ιστορικό της διαμόρφωσης της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. (2) Επισκόπηση των διεπιστημονικών μεθόδων της  Προϊστορικής Αρχαιολογίας. (3) Μέθοδοι ανασκαφής και χρονολόγησης. (4) Ο προϊστορικός άνθρωπος και το περιβάλλον , παγετώνες του πλειστοκαίνου και η αυξομείωση του επιπέδου της θάλασσας. (5) Η διαδικασία της ανθρωπογένεσης και η Αρχαιότερη Παλαιολιθική. (6) Οι κοινωνίες των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών της Μέσης και Ανώτερης παλαιολιθικής. (7) Οι μεταβατικές κοινωνίες κυνηγών, ψαράδων και τροφοσυλλεκτών  των αρχών του Ολοκαίνου (Μεσολιθική Εποχή). (7) Εμφάνιση και εξέλιξη κοινωνιών των γεωργών και κτηνοτρόφων της Νεολιθικής Εποχής. (8) Τα πρώιμα κράτη της Μεσοποταμίας και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες, τις μεθόδους και  το θεωρητικό πλαίσιο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις συνθήκες διαμόρφωσης των προϊστορικών  κοινωνών  στη μεγάλη διάρκεια των 2,5 εκατομμυρίων ετών  της προϊστορίας, τους τρόπους  διαβίωσης, την τεχνολογία, το ρόλο των ανταλλαγών , του εμπορίου και των συμβολικών  πρακτικών.

Συγγράμματα

  • Παπαευθυμίου-Παπανθίμου Α. (2005): Εισαγωγή στους πολιτισμούς της προϊστορίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Κοπανιάς Κ. (2013): Προϊστορική Μεσοποταμία, Αθήνα: Καραδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας