Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κρητικές Εικόνες II

  • Κωδικός: ΑΡ2931
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Τσιουρής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των κρητικών φορητών εικόνων του 16ου και 17ου, κυρίως, αιώνα. Θα μελετηθούν ζητήματα τέχνης, εικονογραφίας και τεχνοτροπίας. Επίσης, θα διερευνηθεί το πώς η ζωγραφική και συνακόλουθα η παραγωγή των φορητών εικόνων επηρεάζεται από τις ιστορικές, θρησκευτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Τέλος, θα μελετηθεί η καλλιτεχνική πορεία, η εξέλιξη και το έργο σημαντικών ζωγράφων, όπως οι Μιχάηλ Δαμασκηνός,  Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γεώργιος Κλόντζας και Εμμανουήλ Τζάνε, καθώς και η θέση του ζωγράφου στην κοινωνία της εποχής.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας