Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τέχνη και εξουσία: Velázquez-Rubens-Rembrandt

  • Κωδικός: ΑΡ3001
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό

Περίληψη

Η σειρά των μαθημάτων θα επικεντρωθεί στο έργο των Velázquez, Rubens και Rembrandt σε σχέση με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο του 17ου αιώνα. Θα μελετηθεί συνολικά το έργο των συγκεκριμένων καλλιτεχνών μέσα από τις σημαντικότερες ιστορικές πηγές και τα κυριότερα έργα τους. Θα αναλυθεί η σύνδεση της τέχνης τους με τα κέντρα εξουσίας, τους μεγάλους παραγγελιοδότες και τα ιστορικά γεγονότα, και θα δοθεί έμφαση στο νέο ρόλο που απέκτησε η προσωπογραφία. Θα μελετηθούν η θεματογραφία, οι τεχνικές και οι ιδιαιτερότητες της εικαστικής παραγωγής τους, καθώς και η σχέση της με την παλαιότερη παράδοση της θρησκευτικής, μυθολογικής και κοσμικής ζωγραφικής. Παράλληλα, με βάση το έργο τους, θα εξεταστούν ζητήματα όπως η ερμηνεία και η ανάλυση του έργου τέχνης, η μελέτη της υποδοχής της τέχνης και η ιστοριογραφία της τέχνης.

Συγγράμματα

  • Χαραλαμπίδης Α. (2017): Μπαρόκ. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
  • Χρήστου, X. (1991): Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας