Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ι: Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία

  • Κωδικός: ΦΛ01.6
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννα Στεργίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Με αφετηρία το έργο του Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τον αττικό πεζό λόγο. Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διμερή μορφή: α) κατανόηση μορφής και περιεχομένου (λεξιλόγιο, γραμματικοσυντακτικές δομές κ.λπ.), μετάφραση στα Νέα Ελληνικά, βασικά γραμματικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου (μέρη του λόγου, τονισμός - πνευματισμός, πάθη των φθόγγων, κλίσεις ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, παραθετικά, κλίσεις ρημάτων), βασικά συντακτικά φαινόμενα του αττικού πεζού λόγου (βασικοί όροι των προτάσεων, χρόνοι και εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις, συντακτική λειτουργία των πτώσεων, συντακτική λειτουργία του απαρεμφάτου, συντακτική λειτουργία των μετοχών, δευτερεύουσες προτάσεις) και β) πραγματολογική προσέγγιση του έργου του Ξενοφώντα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας