Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ: Αρισταίνετος: Έρωτικαί Έπιστολαί

  • Κωδικός: ΦΛ01.7
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννα Στεργίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ: Αρισταίνετος: Έρωτικαί Έπιστολαί» με αφετηρία επιλεγμένες μυθοπλαστικές επιστολές από το έργο του Αρισταίνετου στοχεύει στην εκγύμναση των φοιτητών/τριων στη Γραμματική και στο Συντακτικό της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, στην εξοικείωση με το ύφος και τη γλώσσα του αττικισμού, καθώς και με το είδος της επιστολογραφίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ερμηνευτική προσέγγιση του έργου σε σχέση με την εποχή που το γέννησε, όταν πλέον ειχε εγκαθιδρυθεί ο χριστιανισμός διαμορφωνοντας μία νέα ηθική και ιδεολογία που διαφαίνεται μέσα από τον κεντρικό θεματικό άξονα του έργου, τον έρωτα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας