Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Λατινική Φιλολογία Ι

  • Κωδικός: ΦΛ0301
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννα Στεργίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ

Περίληψη

Το μάθημα αποβλέπει στη γνωριμία και εκμάθηση της λατινικής γλώσσας μέσα από τη δομημένη διδασκαλία συντακτικών και γραμματικών φαινομένων. Περιλαμβάνει εισαγωγή στο λατινικό συντακτικό, ασκήσεις μετάφρασης από τα λατινικά στα νέα ελληνικά, καθώς και θέματα ρωμαϊκής ιστορίας και πολιτισμού. Επίσης, προβλέπεται γνωριμία των φοιτητών με ηλεκτρονικά λεξικά (Gaffiot, Thesaurus Linguae Latinae) και βάσεις δεδομένων με κείμενα της Λατινικής Γραμματείας (The Latin Library).

Συγγράμματα

  • Belcher R., Maltby Κ. (2017): Τα Λατινικά. Μαθαίνοντας την γλώσσα από τις πηγές, Αθήνα: Σμίλη
  • Bortolussi, B. (2014): Bescherelle. Λατινική Γραμματική, Αθήνα: Πεδίο (3)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας