Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές

  • Κωδικός: ΙΣ0111
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρίκα Μπενβενίστε
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Στο μάθημα εξετάζεται η εξέλιξη της μελέτης της ιστορίας και η σύγχρονη κατάσταση στην ιστορική επιστήμη. Οι κύριες ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: α) την εξέλιξη της ιστοριογραφίας από τον 19ο στον 20ο αιώνα, β) η ανανέωση της ιστορίας μέσα από τη «συνάντηση» με τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήμες και γ) την εξέταση των εννοιών-κλειδιών και αναλυτικών κατηγοριών που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί.

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και μεθόδους των ιστορικών σπουδών.

Συγγράμματα

  • Bloch M. (1994): Απολογία για την Ιστορία, Αθήνα: Εναλλακτικές εκδόσεις (2)
  • Cannadine D. (2007): Τι είναι ιστορία σήμερα;, Αθήνα: Νήσος
  • Noiriel G. (2005): Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, Αθήνα: Gutenberg
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας