Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα

  • Κωδικός: ΙΣ1421
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης A. Πίκουλας †
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Tο μάθημα επιχειρεί να δώσει μία εικόνα του πολυσύνθετου αυτού θέματος, που τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και περιλαμβάνεται στο διδακτικό πρόγραμμα των περισσοτέρων Πανεπιστημίων. H αρχαία γραμματεία, ο οπλίτης, ο ιππέας, ο ψιλός, ο ερέτης. Όπλα, τυπολογία και χρήση. Oδικό δίκτυο και άμυνα, οχυρωτική, τειχοδομία και πολιορκητική τέχνη, το ναυμαχείν. Στρατιωτική οργάνωση και αγωγή, η οικονομία του πολέμου, διπλωματία και διακρατικές σχέσεις, μισθοφορία και πειρατεία είναι ορισμένα από τα υπό πραγμάτευση θέματα.

Συγγράμματα

  • Σταϊνχάουερ, Γ. (2000): O πόλεμος στην αρχαία Eλλάδα, Αθήνα: Παπαδήμα
  • Snodgrass A. M. (2003): Τα επιθετικά και αμυντικά όπλα των αρχαίων Ελλήνων, University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας