Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα

  • Κωδικός: ΙΣ1421
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης A. Πίκουλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 18:00-21:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Tο μάθημα επιχειρεί να δώσει μία εικόνα του πολυσύνθετου αυτού θέματος, που τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και περιλαμβάνεται στο διδακτικό πρόγραμμα των περισσοτέρων Πανεπιστημίων. H αρχαία γραμματεία, ο οπλίτης, ο ιππέας, ο ψιλός, ο ερέτης. Όπλα, τυπολογία και χρήση. Oδικό δίκτυο και άμυνα, οχυρωτική, τειχοδομία και πολιορκητική τέχνη, το ναυμαχείν. Στρατιωτική οργάνωση και αγωγή, η οικονομία του πολέμου, διπλωματία και διακρατικές σχέσεις, μισθοφορία και πειρατεία είναι ορισμένα από τα υπό πραγμάτευση θέματα.

Συγγράμματα

  • Σταϊνχάουερ, Γ. (2000): O πόλεμος στην αρχαία Eλλάδα, Αθήνα: Παπαδήμα
  • Snodgrass A. M. (2003): Τα επιθετικά και αμυντικά όπλα των αρχαίων Ελλήνων, University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας