Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η γενιά του '30

  • Κωδικός: ΙΣ1751
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Φιόνα Αντωνελάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λογοτεχνική παραγωγή της γενιάς του ’30 και οι συναφείς αισθητικές ζυμώσεις και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, στις οποίες η γενιά αυτή συμμετείχε και από τις οποίες σφραγίστηκε το έργο της. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται αντιπροσωπευτικά πεζά και ποιητικά κείμενα του ελληνικού μοντερνισμού και της ελληνικής πρωτοπορίας, ενώ συγχρόνως διερευνώνται μείζονος σημασίας καλλιτεχνικά και ιδεολογικά ζητήματα (σχέση παράδοσης-νεωτερικότητας, μοντερνισμού-πρωτοπορίας, Ελλάδας-Δύσης, κ.ά.). Το φιλόδοξο εγχείρημα της ριζικής ανανέωσης της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της γενιάς του ’30 εξετάζεται σε συνάρτηση με τον διάλογό που ανέπτυξαν με τον αγγλοαμερικανικό λογοτεχνικό μοντερνισμό, αλλά και σε σχέση με τα ιδιαίτερα ελληνικά πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα.

Συγγράμματα

  • Vitti, M. (2012): Η γενιά του τριάντα, Αθήνα: Ερμής (2)
  • Σεφέρης Γ. (2013): Δοκιμές, τόμος A΄ (1936-1947), Αθήνα: Ίκαρος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας