Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης

  • Κωδικός: ΙΣ2421
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρίκα Μπενβενίστε
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Με μια σειρά από ιστοριογραφικά παραδείγματα το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην ιστορία των εννοιών, των αναπαραστάσεων και του συστήματος των αξιών στη μεσαιωνική Δύση. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η ιστορία της σεξουαλικότητας, του γάμου και των γυναικών, η μελέτη των νοοτροπιών και της καθημερινής ζωής, οι αντιλήψεις για την οικονομία και οι στάσεις απέναντι στον θάνατο.

Συγγράμματα

  • Smith J. M. H. (2008): Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη, Νικολόπουλος
  • LeGoff J. (1993): Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής δύσης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας