Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η επανάσταση του 1821

  • Κωδικός: ΙΣ2491
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα προσεγγίζει ορισμένες όψεις της επανάστασης του 1821 μέσα από την παλαιότερη και τη σύγχρονη  ιστοριογραφία: το προεπαναστατικό κλίμα, οι αλλαγές στις συμπεριφορές και νοοτροπίες των  τοπικών κοινωνιών που συμμετείχαν στον Αγώνα, ο Φιλελληνισμός, οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα πολιτικά κόμματα, οι αφηγήσεις των αγωνιστών για την Επανάσταση μέσα από τα (μεταγενέστερα) απομνημονεύματά τους, οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της εποχής. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ιστοριογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της επανάστασης του 1821.

Συγγράμματα

  • Δ. Δημητρόπουλος - Χρ. Λούκος - Π. Μιχαηλάρης (επιμ.) (2018): Όψεις της επανάστασης του 1821, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
  • Πιζάνιας, Πέτρος (επιμ.) (2009): Η ελληνική επανάσταση του 1821, Κέδρος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας