Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η επανάσταση του '21

  • Κωδικός: ΙΣ2491
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00, αίθουσα Ι

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει ορισμένες παραμέτρους της επανάστασης του 1821 μέσα από παλαιότερες και σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής ιστοριογραφίας. Κύριος άξονας του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των πρωταγωνιστών, μέσα κυρίως από τα απομνημονεύματά τους και άλλες μαρτυρίες, όπως και οι στάσεις και συμπεριφορές των πληθυσμών κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

Συγγράμματα

  • Πιζάνιας, Πέτρος (επιμ.) (2009): Η ελληνική επανάσταση του 1821, Κέδρος
  • Πύλια, Μάρθα (2012): Από το 1821 στο 2012, Βιβλιόραμα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας