Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η επανάσταση του 1821

 • Κωδικός: ΙΣ2491
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Άννα Ματθαίου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό
 • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, αιθ. Σ

Περίληψη

Το μάθημα προσεγγίζει ορισμένες όψεις της επανάστασης του 1821 μέσα από την παλαιότερη και τη σύγχρονη ιστοριογραφία: το προεπαναστατικό κλίμα, οι αλλαγές στις συμπεριφορές και νοοτροπίες των τοπικών κοινωνιών που συμμετείχαν στον Αγώνα, ο Φιλελληνισμός, οι Μεγάλες δυνάμεις και τα πολιτικά κόμματα, οι αφηγήσεις των αγωνιστών για την Επανάσταση, μέσα από τα (μεταγενέστερα) απομνημονεύματά τους, οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της εποχής. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ιστοριογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της επανάστασης του 1821.

Συγγράμματα

 • Ασδραχάς, Σ.Ι. (2019): Πρωτόγονη επανάσταση, Αθήνα: ΕΑΠ
 • Λαΐου, Σ. & Σαρηγιάννης, Μ. (2019): Οθωμανικές αφηγήσεις για την Ελληνική Επανάσταση, Αθήνα: ΕΙΕ
 • Λιάκος, Α. (επιμ.) (2021): 1821 Διακόσια χρόνια ιστορίας. Η δημοκρατική παράδοση, 14+1 κείμενα, Αθήνα: Θεμέλιο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας