Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη

  • Κωδικός: ΙΣ2601
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η παραγωγή του φύλου στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη (15ος-18ος αι.), με ιδιαίτερα πεδία αναφοράς την οικογένεια, το σώμα και τη σεξουαλικότητα. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις έμφυλες νοηματοδοτήσεις και τη διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάδυσης του συγκεντρωτικού κράτους. Η σεξουαλικότητα και η οικογένεια θα εξεταστούν ως πεδία διαμόρφωσης κοινωνικών ταυτοτήτων και επιβολής κοινωνικού ελέγχου ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν αποτελούν τα εξής: δημογραφικά δεδομένα, νομοθετικό πλαίσιο και γαμήλιες πρακτικές, θρησκευτική ηθική και επιστημονικός λόγος, το πατριαρχικό μοντέλο γάμου, πατρότητα, μητρότητα και παιδική ηλικία, ερωτική  επιθυμία, αναπαραγωγή και σεξουαλικές πρακτικές, άγαμος βίος και σεξουαλική αποχή, πορνεία και πορνογραφία, σεξουαλικότητα, αίρεση και μαγεία, νοηματοδοτήσεις της παρέκκλισης, σεξουαλική και ενδοοικογενειακή βία, παιδοκτονία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας