Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Από Εβραίοι της Ελλάδας σε έλληνες Εβραίοι. Οι Εβραίοι στο ελληνικό έθνος-κράτος, 1821-1960

  • Κωδικός: ΙΣ2691
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2011-2012 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θέση των Εβραίων στην νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αναλυθούν κομβικά γεγονότα της ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας -οι σφαγές κατά την περίοδο της Επανάστασης, το επεισόδιο του Δον Πατσίφικο, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η ενσωμάτωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και τέλος το Ολοκαύτωμα και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση. Θα διερευνηθούν οι σχέσεις των εβραϊκών πληθυσμών με το ελληνικό κράτος και τους όμορους χριστιανικούς πληθυσμούς· οι ποικίλες όψεις της συμβίωσης· το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο του ελληνικού αντισημιτισμού και οι πολλαπλές εκδοχές της αφομοίωσης· και, τέλος, η θέση του Ολοκαυτώματος στην ελληνική συλλογική μνήμη. Ερμηνευτικά, η έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της εσωτερικής ποικιλομορφίας που διακρίνει την ιστορική διαδρομή των Εβραίων της Ελλάδας και στην παράλληλη, αργή και ατελή, ανάδυση της συλλογικής ταυτότητας του «Έλληνα Εβραίου». Το μάθημα αυτό αποτελεί μια έκκεντρη ματιά στην ιστορία του ελληνικού εθνικού κράτους και αποσκοπεί να αναδείξει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες μιας σύνδεσης της «εβραϊκής» με την «ελληνική» ιστορία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας