Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η διατροφή στην Ευρώπη (12ος-21ος αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ2971
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Ματθαίου Α. (επιμ.) (2003): Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, Αθήνα: ΕΜΝΕ-Μνήμων
  • Ματάλα, Α.Λ. (2008): Ανθρωπολογία της τροφής, Αθήνα: Παπαζήσης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας