Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ρατσισμός, βία και διακρίσεις στον 20ο αιώνα

  • Κωδικός: ΙΣ3001
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Νίκος Τζαφλέρης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-18:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

Συγγράμματα

  • Mazower M. (2009): Σκοτεινή ήπειρος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (4)
  • Αβδελά Ε. &al (2017): Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας