Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια

  • Κωδικός: ΙΣ3011
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης A. Πίκουλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Συγγράμματα

  • Πίκουλας Γ.Α. (2016): Η άγνωστη Μικρά Ασία, Αθήνα: Ανάβαση
  • Shipley G. (2012): Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας