Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Λογοτεχνία, ιστορία και επικοινωνία

  • Κωδικός: ΙΣ5051
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Φιόνα Αντωνελάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-18:00, αιθ. Μ

Περίληψη

To μάθημα εστιάζει στα διαφορετικά κοινωνικά πεδία εντός των οποίων παράγεται, καταναλώνεται και κυκλοφορεί το λογοτεχνικό κείμενο στη διάρκεια των τελευταίων 150 περίπου ετών. Στόχος του μαθήματος είναι να ακολουθήσει τις διαδρομές υποκειμένων και έργων μέσα σε διαφορετικά τεχνολογικά υποστρώματα κατά την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο καθώς και τις συναντήσεις –κάποτε αναμενόμενες και άλλοτε απρόσμενες–της λογοτεχνίας με διαφορετικές ροές πληροφορίας (οικονομία, πολιτική, ηθική, κ.ά.). Επικεντρώνει στο λογοτεχνικό φαινόμενο ως έναν κόσμο που διανοίγεται διαρκώς στους ‘άλλους’ κόσμους, οι οποίοι συγκροτούν τελικά την ίδια την νεωτερική του ιστορικότητα. Ενδιαφέρεται για την λογοτεχνία ως έναν κώδικα ο οποίος καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση αιώνα διαμοιράζει το περιεχόμενό του σε άλλους κοινωνικούς και πολιτισμικούς κώδικες αλλά και ανακωδικοποιείται από τις συναντήσεις του με τους τελευταίους.

Συγγράμματα

  • Κουτριάνου Ε., Φιλοκύπρου Ε. (επιμ.) (2018): Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων λογοτεχνών του Μεσοπολέμου (1918-1939), Αθήνα: Νεφέλη
  • Δερμετζόπουλος, Χ., Παπαθεοδώρου Γ. (επιμ.) (2017): Συνηθισμένοι άνθρωποι. Μελέτες για τη λαϊκή και τη δημοφιλή κουλτούρα, Πάτρα: Opportuna
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας