Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτική και κοινωνική ιστορία της μεταπολεμικής Ευρώπης (1945-1990)

  • Κωδικός: ΙΣ5061
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μάνος Αυγερίδης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει την ιστορία της Ευρώπης από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ένα καθοριστικό γεγονός που σήμανε το τέλος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Στόχος είναι η διαπραγμάτευση πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών πτυχών της ιστορίας τόσο της δυτικής όσο και της ανατολικής Ευρώπης σε συνάρτηση με τις παγκόσμιες αλλαγές που συνέβησαν σε μια περίοδο μισού περίπου αιώνα. Στις θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνονται: η μεταπολεμική ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών κρατών και της ταυτότητάς τους, οι κληρονομιές του πολέμου, ο Ψυχρός Πόλεμος και η διχοτόμηση του ευρωπαϊκού χώρου, τα κράτη πρόνοιας, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η μετασταλινική ΕΣΣΔ και οι Λαϊκές Δημοκρατίες, η μετανάστευση, η αποαποικιοποίηση, ο «εξαμερικανισμός» της Ευρώπης, τα κοινωνικά κινήματα, η κρίση του μεταπολεμικού κοινωνικού συμβολαίου και η κατάρρευση του κομμουνισμού.

Συγγράμματα

  • Judt T. (2012): Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
  • Mazower M. (2009): Σκοτεινή ήπειρος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (4)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας