Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία

  • Κωδικός: ΚΑ1161
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί επισκόπηση ορισμένων σημαντικών θεωρητικών ρευμάτων στην κοινωνική και πολιτισμική θεωρία, τα οποία σήμερα διαμορφώνουν (και διαμορφώνονται από) την ανθρωπολογική σκέψη και έρευνα. To πρώτο μέρος του μαθήματος θα εξετάζει θεωρητικές μετατοπίσεις από τη δεκαετία του 1980 και μετά, που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σύγχρονη ανθρωπολογική οπτική (π.χ., πολιτισμική κριτική, αναστοχαστική ανθρωπολογία, φαινομενολογία, μεταδομισμός, υποκειμενική στροφή). Το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα εστιάζει σε νέες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν εμπνεύσει την ανθρωπολογική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, όπως η βιοπολιτική (επισφάλεια, προσφυγική/ οικονομική «κρίση»), η ανθρωπολογία της υγείας (βιοκοινωνικότητα, disability studies), ο μετα-ανθρωπισμός (υλιστικός φεμινισμός, animal studies) και η θεωρία του συν-αισθήματος (affect theory). Στο μάθημα θα συνδυαστεί η μελέτη της διεπιστημονικής θεωρητικής βιβλιογραφίας με την κριτική ανάλυση παραδειγμάτων εθνογραφικής έρευνας στα πεδία αυτά.

Συγγράμματα

  • Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011): Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα: Πατάκης
  • Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2011): Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας, Αθήνα: Νήσος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας