Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οπτική ανθρωπολογία

  • Κωδικός: ΚΑ1401
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των όψεων του οπτικού πολιτισμού και της εθνογραφικής αναπαράστασης μέσα από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το μάθημα θα ερευνήσει τους τρόπους μέσω των οποίων οι τεχνολογίες των μέσων αυτών χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στον χώρο της οπτικής ανθρωπολογίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το μάθημα θα ακολουθήσει μια ιστορική, κατά κύριο λόγο, πορεία προσφέροντας στους φοιτητές μια σε βάθος επισκόπηση της ιστορίας του εθνογραφικού κινηματογράφου -χωρίς όμως να εξαντλείται σε αυτή τη διάσταση- που ακόμα και σήμερα ταυτίζεται με τον κλάδο της οπτικής ανθρωπολογίας μιας και αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο οπτικοακουστικής εθνογραφικής αναπαράστασης.

Οι εξελίξεις και οι καινοτομίες στην ιστορία του κινηματογράφου, του ντοκιμαντέρ και των εθνογραφικών ταινιών θα συζητηθούν αναλυτικά σε συνδυασμό με το τεχνολογικό, επιστημολογικό και αισθητικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκαν με στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα για την ιστορική πορεία αλλά και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κλάδου της οπτικής ανθρωπολογίας.

Η προβολή και η συζήτηση ταινιών θα έχει κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία των παραδόσεων. Θα δοθεί η δυνατότητα εργασιών και πρακτικών ασκήσεων στις οποίες οι φοιτητές θα μπορέσουν να στοχαστούν στα ζητήματα που το μάθημα θα θέτει.

Συγγράμματα

  • Στεφανή Ε. (2016): Ντοκιμαντέρ. Το παιχνίδι της παρατήρησης, Αθήνα: Πατάκης
  • Grimshaw, A. & Ravetz A. (2012): Ο Κινηματογράφος της Παρατήρησης: Ανθρωπολογία, κινηματογράφος και η εξερεύνηση της κοινωνικής ζωής, Αθήνα: Πόλις
  • Στάθη, Ε., Σκοπετέας Γ. (επιμ.) (2009): Ντοκιμαντέρ, μια άλλη Πραγματικότητα, Αθήνα: Αιγόκερως
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας