Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αστική ανθρωπολογία

 • Κωδικός: ΚΑ1561
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μιμήνα Πατεράκη
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 εαρινό
 • Διδάσκεται: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-18:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αστική ανθρωπολογία και στις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου. Μέσα από την οπτική της ανθρωπολογίας εξετάζονται κριτικά οι κλασικές κοινωνικές θεωρίες για την πόλη, η νοηματοδότηση του αστικού χώρου αντιπαραθετικά με τον αγροτικό, η ιδέα του αστισμού και η διαμόρφωση του ως μυθολογίας της νεωτερικότητας. Μέσα από εθνογραφικές μελέτες σε αστικά περιβάλλοντα προσεγγίζεται η ζωή στην πόλη με τα αναλυτικά εργαλεία των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και τίθενται ερευνητικά ζητήματα για την παραγωγή του αστικού χώρου. Οι αστικοί μετασχηματισμοί μελετώνται σε σχέση με μορφές διακυβέρνησης και νεο-φιλελεύθερες πολιτικές, μορφές κοινωνικής συγκρότησης στη βάση διαθεματικών συναρθρώσεων, κοινωνικά κινήματα, μορφές κοσμοπολιτισμού, πολιτειότητες, περιβαλλοντικά ζητήματα, και αντιλήψεις περί ουτοπίας και δυστοπίας, παρόντος και μέλλοντος.

Συγγράμματα

 • Stevenson D. (2007): Πολεις Και Αστικοι Πολιτισμοι, Αθήνα: Κριτικη
 • Γιαννακόπουλος Κ. , Γιανιτσιώτης Γ. (2010): Αμφισβητούμενοι Χώροι στην Πόλη, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Σταυρίδης Σ. (2010): Μετέωροι χώροι της ετερότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας