Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία

  • Κωδικός: ΚΑ1941
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έλενα Τζελέπη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Smith, Philip (2006): Πολιτισμική θεωρία: Mια εισαγωγή, Αθήνα: Κριτική
  • Jones P., Bradbury L., Le Boutillier S. (2017): Εισαγωγή στην κοινωνική θεωρία, Αθήνα: Πλέθρον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας